top of page

1.5 Tietojohtaminen

Tieto on valtaa ja myös osa organisaation aineetonta pääomaa. Tietojohtaminen on prosessi, jolla tietoa kerätään, muokataan ja tallennetaan laadukkaasti, helposti saataville ja sopivaan muotoon, jotta sitä voidaan jalostaa, analysoida ja hyödyntää tarkoituksenmukaisesti ja systemaattisesti eri tason toimijoiden päätöksenteon tueksi.  

Ydinasiat

Katsaus tietojohtamiseen asiantuntijan kanssa

Juuse Montonen, Creatido Oy – esitetty osana esitysmateriaalia Tieto-osaavan TP5:n työpajassa 14.8.2023  

Tietojohtamisen kokonaiskuva

Siirry VR-ympäristön aktiviteettiin

Tutustu vielä näihin

Tulossa

Case Data-analytiikan kehittäminen Palvelualan Opisto Kuopiossa

Tietojohtaminen

Tutustu Harri Laihosen esitykseen Tietojohtamisesta. Esityksessä Harri Laihinen avaa omaa näkemystään tietojohtamisesta. 

 

Tietojohtamisen ABC Harri laihonen  

Harri Laihonen

Tutustu Creatidon Juuse Montosen esitykseen Tietojohtamisesta: 

Video avaa tietojohtamista, tiedonhallintamallia sekä kokonaisarkkitehtuuria ja näiden välisiä yhteyksiä. 

Creatido Juuse Montonen

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Tulossa

Mitä tietojohtamisesta tulisi tietää?

Kaikki aiheet

Case-esimerkit

bottom of page