top of page

Hankkeesta

Digiosaava.fi kehittää ammatillisen koulutuksen digitalisaatio-osaamista ja -johtamista (digiosaamista). Hankkeessa on mukana 77 koulutusorganisaatiota ympäri Suomea. Digitalisaatio-osaamisen kehittämisratkaisuina on niin hankeverkostotoiminta, toisilta oppiminen, käytänteiden jakaminen, koulutusten toteuttaminen sekä laajan osaamiskampuksen tekeminen. Osaamiskampus toteutetaan digiosaava.fi-sivustolle ja sisältää 29 eri aihealuetta liittyen ammatillisen koulutuksen digitalisaatioon. Aiheet liittyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttaman ammatillisen koulutuksen digikyvykkyyden itsearvioinnin aiheisiin, mutta on elänyt myös tässä varsin mielenkiintoisessa ajassa huomioiden myös tekoälyn leviämisen jokaisen kansalaisen ulottuville.

Hankkeella tuetaan koulutuspoliittisessa selonteossa asetettua tavoitetta, että uutta teknologiaa hyödynnettäisiin laajasti ja innovatiivisesti oppimisen tukena, sekä digitaalisen oppimisen ympäristön kehittymistä. Toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeessa on myös tunnistettu tarve koulutuksen järjestäjien kyvykkyyden ja osaamisen kasvattamiseen, jotta digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet pystytään hyödyntämään koulutuksen järjestämisessä kattaen mm. opetuksen toteutuksen kuin myös johtamisen käytännöt. Uudistumiskyvykäs organisaatio on sellainen, joka kykenee vastaamaan toimintaympäristössään tapahtuviin digitalisaation tuomiin muutoksiin. Digikyvykkäässä organisaatiossa digitaalista oppimis- ja opetusteknologiaa hyödynnetään tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti.

Rahoitus: 3 995 000 €

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.1.2022 - 30.4.2024 (päätös 22.6.2022)

Koordinaatio: TTS Työtehoseura ry, Miia Mäentausta

Yrkesakademin i Österbotten ansvarar för koordineringen på svenska

Verkosto: hankkeessa rahoitusta saa 77 ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Yhteistyökumppanit: Karkki-hanke, OA-hanke, Tieto-osaava, Digikyvykkyys, 3D Bear Oy, VSCY Oy

Avainsanat: Ammatillinen koulutus, osaaminen, johtaminen, digitalisaatio, digiosaaminen

Hanke osa ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta

Kehittämistyö käytännössä

Mitä tehdään?

Yhteistä kehittämistyötä tehdään laajassa verkostossa työryhmissä tuottaen ja kooten sisältöä eri aihealueisiin. Teemojen vetäjät huolehtivat, että teemaan kuuluvien sisältöjen kehittäminen etenee sovitulla tavalla. 

Osaamiskampuksen kehittämisen lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia ja koulutuksia.

Jokainen hankkeessa mukana oleva organisaatio osallistuu valitsemiensa aiheiden kehittämistyöhön valitsemallaan panoksella. Jokainen organisaatio kehittää samalla omaa osaamistaan. Hankkeessa on mahdollistettu akuutit digijärjestelmä-hankinnat, jotta organisaatio voi edistää tärkeinä pitämiään toimenpiteitä digitalisaation edistämiseksi.

Projektityöryhmän kokoonpano

Koordinaatio / projektipäällikkö: Miia Mäentausta, TTS

Koordinaatio / koordinaattori: Riikka Perälahti, TTS

Teematyöryhmä 1: Heli Huotari, Business College Helsinki

Teematyöryhmä 2: Erika Penttilä, Salpaus

Teematyöryhmä 2: Jarmo Kröger, Salpaus

Teematyöryhmä 2: Katja Arasola, Salpaus

Teematyöryhmä 3: Kai Martiskainen, Omnia

Teematyöryhmä 4: Mirva Julkunen, Winnova

Teematyöryhmä 4: Jonna Malmivuori, Winnova

Teematyöryhmä 5: Jatta Herranen, Riveria

Teematyöryhmä 5: Tuula Harinen, Riveria

Teematyöryhmä 7: Miina Morko, Sakky

Teematyöryhmä 8: Minna Haasio, Sedu

Ruotsinkielinen koordinaatio: Harriet Bystedt, Yrkesakademin

Ruotsinkielinen koordinaatio: Kim Vesterbacka, Yrkesakademin

Vaikutukset

Jokainen kohderyhmä-organisaatio oppii ja tekee tarvittavia toimenpiteitä edistääkseen digikyvykkyyttään sekä parantaa digikyvykkyyden itsearviointikyselyn tuloksia omalta osaltaan. 

 

Kehittämistyön osa-alueet (8 teemaa) ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa ja tukevat digiajan oppimisen ja opettamisen käytäntöjen integrointia organisaation pedagogisiin ja teknologisiin toimintatapoihin sekä niiden johtamiseen arjessa.

Tavoitteena on ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia koulutusliiketoiminnassa.

Osaamisen kehittäminen Osaamiskampuksessa

Aiheet liittyvät 8 teemaan, joissa keskitytään digitalisaatioon osana koulutuksen järjestäjän strategiaa, tavoitteita sekä strategian toimeenpanoa. Lisäksi käsitellään digitalisaatiokehityksen johtamista organisaatiossa. Aiheissa arvioidaan myös digitalisaation roolia koulutuksen järjestäjän tarjoamassa opetuksessa ja ohjauksessa sekä opiskelijoiden oppimisessa.

Yhteisenä lopputuloksena syntyy myös digitaalinen osaamiskampus, joka tarjoaa kohderyhmille ajantasaista, hyödyllistä tietoa eri aihealueista. Aineisto auttaa oppimaan ja omaksumaan hankkeen teemoja nopeasti sekä auttamaan suunniteltaessa ja kehitettäessä organisaation digitalisaatiota.

Siirry osaamiskampussivuille!

Hankeverkosto

Kehittämistyöhön osallistuu yhteensä 77 ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Työtehoseura ry

Ahlmanin koulun Säätiö sr

Ammattiopisto Luovi Oy

Axxell Utbildning Ab

Careeria Oy

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Etelä-Savon Koulutus Oy

Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry

Helsingin kaupunki

Helsinki Business College Oy

Hevosopisto Oy

Hyria koulutus Oy

Hämeen ammatti-instituutti Oy

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr

Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.

Kajaanin kaupunki

Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry

Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys r.y.

Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y.

Karstulan Evankelisen Kansanopiston Kannatusyhdistys ry

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr

Kirkkopalvelut ry

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymä Brahe

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Kouvolan Ammattiopisto Oy

KSAK Oy

Live-säätiö sr

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Länsirannikon Koulutus Oy

Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.

Management Institute of Finland MIF Oy

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Optima samkommun

Marttayhdistysten liitto ry

Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Perho Liiketalousopisto Oy

Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr

Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä

Rakennusteollisuus RT ry

SASKY koulutuskuntayhtymä

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Savon Koulutuskuntayhtymä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

Suomen Yrittäjäopisto Oy

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 

Taitotalo

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr

Tampereen kaupunki

Tanhuvaaran Säätiö sr

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr

Turun Aikuiskoulutussäätiö sr

Turun kaupunki

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Vaasan kaupunki

Vantaan kaupunki

Varalan Säätiö sr

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet

Miia Mäentausta, koulutuspäällikkö, TTS (Digiosaava-hankkeen projektipäällikkö)

Maarit Tenkula, koulutusjohtaja, TTS

Merja Sjöblom, digiosaamisen vauhdittaja, TIEKE

Marja Heinimäki, toimitusjohtaja, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Mirja Hannula, johtava asiantuntija, EK

Anne-Maria Korhonen, tutkijayliopettaja, HAMK Edu

Lotta Pakanen, lehtori, OAMK ammatillinen opettajakoulutus

Sanna Brauer, vanhempi lehtori, TAMK ammatillinen opettajakoulutus

Nenna Kaunisto, Operation Manager Europe, 3DBear Oy

Minna Taivassalo, opetusneuvos, Opetushallitus

Tomi Kytölä, erityisasiantuntija, OKM

Victor Nyberg, erityisasiantuntija, OKM

Riku Granat, toimitusjohtaja, Varala.fi

Markus Oedewald, apulaisrehtori, Mercuria

Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivista

Heikki Virtala, toimialapäälikkö, Keuda

Peter Pahlman, asiantuntija, AMKE ry

Ohjausryhmä kokoontuu 5-6 kertaa hankkeen aikana.

bottom of page