top of pageTutustu vielä näihin!


Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) - GDPR on EU:n laajuinen asetus, joka sääntelee henkilötietojen käsittelyä EU:n alueella. Se on tärkein lähde tietosuojaan liittyvässä lainsäädännössä EU:ssa. 


Tietosuojavaltuutetun toimisto - Tietosuojavaltuutetun toimisto on Suomen tietosuojaviranomainen, joka vastaa tietosuoja-asioista Suomessa. Sen verkkosivusto tarjoaa paljon hyödyllistä tietoa tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä. 


Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) - EDPS on EU:n riippumaton tietosuojaviranomainen, joka valvoo EU:n toimielinten ja elinten tietosuojaa. Sen verkkosivusto tarjoaa tietoa tietosuojan hallinnasta EU:ssa.


Tietosuojalaki (1050/2018) - Tietosuojalaki on Suomen kansallinen laki, joka täydentää GDPR:ää Suomessa. Se sisältää tarkempia sääntöjä henkilötietojen käsittelystä Suomessa. 


OPH:n julkaisemassa tietosuojaoppaassa käsitellään kattavasti tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä teemoja. 


Oman digiturvallisen toiminnan testaaminen - DVV:n osaamismerkki


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät


Tietosuoja

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page