top of page

Tietojärjestelmäsalkun koostamisen ja ylläpidon haasteita


Puutteellinen tieto

Saattaa olla vaikeaa saada täydellistä ja tarkkaa tietoa kaikista järjestelmistä erityisesti suurissa organisaatioissa, joissa eri tiimit käyttävät erilaisia järjestelmiä.   


Tiedon vanhentuminen

Tietojärjestelmäsalkku on hyödyllinen vain, jos se pidetään ajan tasalla. Uusia järjestelmiä otetaan käyttöön, vanhoja päivitetään tai poistetaan käytöstä, ja nämä muutokset on päivitettävä listaan.   


Organisaation monimutkaisuus

Suurissa organisaatioissa voi olla vaikea seurata kaikkia eri järjestelmiä ja niiden välistä vuorovaikutusta.   


Integrointi

Eri järjestelmien välisten rajapintojen ja integraatioiden ymmärtäminen ja dokumentointi voi olla haastavaa.   


Kulttuuriset esteet

Joissakin tapauksissa organisaatiokulttuuri saattaa vaikeuttaa tietojen jakamista ja yhteistyötä eri osastojen välillä.   


Tietoturva ja yksityisyys

Tietojärjestelmäsalkussa voi olla arkaluonteisia tietoja, joten tietoturvan ja yksityisyyden varmistaminen on tärkeää.   


Tietojärjestelmäsalkun rajaaminen

Vaikea rajata tietojärjestelmäsalkkuun tulevat tietojärjestelmät.  


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät

Tiedonhallintalaki

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page