top of page

Case hyvinvointiteknologian osaamisen kehittämisverkosto 


MeWeT-verkosto on hyvinvointiteknologian osaamisen kehittämisverkosto, jossa eri alojen ja –asteiden opettajat ja opiskelijat, yritykset, kehittäjät ja työelämä ovat yhdessä uuden tiedon äärellä.   


MeWeT on oikea älykoti, jossa on mahdollisuus tutustua uuteen teknologiaan. Koti toimii samalla testiympäristönä. Moniammatillinen verkkosimulaatio toimii hyvänä digikeinona osaamisen kehittämisessä. Verkostoa hyödynnetään myös työelämän täydennyskoulutuksissa. 


Opettajien digiosaaminen edellyttää jatkuvaa perehtymistä oman alan uusiin teknologioihin ja digiratkaisuihin.  Verkostojen avulla voidaan kehittää yhtä aikaa opettajien, opiskelijoiden ja työelämän digiosaamista. Verkkosimulaatio on kustannustehokas keino digiosaamisen kehittämiseksi.  

Linkkejä MeWeT-verkoston esittelyyn:

  

Virtuaalikierros MeWeT-oppimisympäristössä https://www.thinglink.com/scene/1376285837292994561  

Unelmien oppimisympäristö (video)     


Kirje MeWeT-oppimisympäristölle (video)  

Video verkkosimulaatiosta, jossa on käytetty Mewetin kehittämisverkoston eri elementtejä https://www.youtube.com/watch?v=TRYOXswozMM  


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijä Pauliina Merikivi

Strategiset kumppanuudet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page