top of page

Valtakunnallinen työpaikkaohjaajakouluttajien vertaisverkosto 


Osaavat työpaikkaohjaajat ovat yhteinen asiamme ja opiskelijoidemme etu. Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämisen ja ylläpitämisen eteen ponnistelemme yhdessä. Aihe onnistumisineen ja haasteineen on kansallisesti yhteinen.  


1) Et ole yksin, joten on turha toimia yksin 

2) Hyödynnä verkosto  

3) Osallistu verkoston toimintaan

  

Valtakunnallisen vertaisverkoston kautta hyvät koulutustuotteet ja käytännöt leviävät. Vinkkejä saa toteutustapoihin, sisältöihin ja painotuksiin. Kouluttajia ja asiantuntijoita voi löytyä omiin koulutustarpeisiin. Työpaikkaohjaajakoulutus yhtenäistyy samoin käytännöt myös opiskelijoiden ohjauksessa ja arvioinnissa.  

  

Valtakunnallisen vertaisverkoston kautta löytyy oman alueen innokkaat kouluttajat, joiden kanssa voi jatkaa alueellista yhteiskehittämistä. Alueellinen yhteistyö toisten koulutuksen järjestäjien kanssa kannattaa. Alueella tulee varmistaa yhdessä järkevät aikataulut, poistaa päällekkäisyydet ja tukea näin toinen toistensa työpaikkaohjaajakoulutusta ja niiden vetovoimaa.  

  

Vertaisverkosto tarjoaa kohtaamismahdollisuudet vähintään neljästi vuodessa. Tapaamiset ovat tunnin teams-kokouksia, joiden alussa pohjustetaan ennalta kerrottu yhteinen aihe. Tapaamisesta osa ajasta pyhitetään yhteiselle keskustelulle, osallistujamäärän mukaan joko koko joukon tai pienryhmien kesken.   

  

Vertaisverkoston kokoontumisesta ja kokoontumisten aiheista tiedotetaan Ohjaan.fi -sivustolla  Oppilaitoksille | Ohjaan.fi  -> ”Vertaisverkosto työpaikkaohjaajien kouluttajille”.  


 

Miksi koulutusjohdon kannattaa tukea tällaista toimintaa?  


Vertaistuottaminen yhdistää mestarin ja noviisin, verkostojen avulla voi löytää uusia toimintaideoita ja hankkia ajantasaista tietoa.  


Verkostoituminen keventää työtä, sillä verkostoissa vältetään päällekkäisyyksiä, yhteisiä asioita voidaan kehitellä vertaistuotantona ja voi parhaimmillaan merkitä ajan- ja kustannusten säästöä.  


Verkosto voi toimia oppimisympäristönä ja tiedonhankinnan paikkana ja verkostoista voi noukkia myös tuoreita ideoita omaan toimintaan.  


Voi saadaan aikaan laajoja ja monipuolisia kokonaisuuksia, vaikka verkostojen yhteistyö vaatiikin koordinaatiota ja hyvää organisointia.  


Yksi osallistuja voi kantaa kortensa kekoon pienen osa-alueen suhteen, kun riittävän moni osallistuu pienillä panoksilla, kokonaistulos on vaikuttava.  


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät Terhi Matikainen, Harriet Bystedt

Strategiset kumppanuudet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page