top of page

Palaute digitaalisista koulutuspalveluista - ydinasiat


Organisaatio kerää systemaattisesti palautetta koulutuspalvelun laadusta ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisestä koulutuksen järjestämisessä ottaen huomioon myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat. Saatua palautetietoa hyödynnetään koulutuspalvelujen kehittämisessä palvelumuotoilun ohella.


Palautteen keräämisessä huomioitavaa  


  • Mikä on relevanttia palautetta?  

  • Mitä palautteissa kysytään ja miksi?  

  • Miten palautetta kerätään?  

  • Kuka palautetta kerää?  

  • Missä opintojen vaiheissa palautetta kerätään?  

  • Miten varmistetaan, että palautetta kerätään kaikilta asiakasryhmiltä ? 

  • Miten huolehditaan, että palaute tavoittaa kaikki toimijat? Kenellä on oikeus tutustua palautteisiin?  

  • Miten palautteet käsitellään?  

  • Miten toimenpiteistä päätetään saatujen palautteiden perusteella?  

  • Miten kehittämistyötä seurataan ja mitataan, mittarit?


Palaute digitaalisista koulutuspalveluista

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page