top of page

1. Mitä oppimisanalytiikka on?


Ammatillisessa koulutuksessa oppimisesta kertyy paljon tietoa, jota olisi hyvä hyödyntää meidän kaikkien tarpeisiin. Oppimisanalytiikka on oppimiseen liittyvän tiedon keräämistä, mittaamista, analysointia ja raportointia. Oppimisanalytiikan avulla voidaan edistää oppimista, tukea opetus- ja ohjaushenkilöstön työtä sekä auttaa organisaatiota kehittymään.


Mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa?


2. Lisämateriaalia:


Yleistä

Oppimisanalytiikasta ammatillisen koulutuksen supervoima. OA-hankeverkosto.

Oppimisanalytiikan viitekehys. Hyvät käytännöt oppimisanalytiikan käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2024:8. Katso erityisesti! Oppimisanalytiikan viitekehyksen top 15 -nostot (s. 24)

Tieto-osaava hankkeen Eduuni alusta


Opettajalle hyödyllistä materiaalia

Oppimisanalytiikasta ammatillisen koulutuksen supervoima

Tutustu erityisesti lukuihin 2-3 ja 7.


Huomioi myös 

liite 3 Arviointityökalu opettajan osaamisen tunnistamiseen ja 

liite 4 Koulutussisällöt opettajan osaamisen hankkimisen tueksi


Johdolle hyödyllistä materiaalia

Oppimisanalytiikasta ammatillisen koulutuksen supervoima.


Huomioi myös 

liite 5 Johdon osaamisen arviointityökalu ja 

liite 6 Koulutussisällöt johdon osaamisen hankkimisen tueksi


Oppimisanalytiikka

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page