top of page

Digitaalisen oppimateriaalin tuottamisen prosessi
Kehystarina


Digitaalisten oppimateriaalien tuottamisen toimintatavat  Stephenillä on hyvä idea uudesta kurssista, mutta ei oikein tiedä miten lähtisi liikkeille. Pirkko vinkkaa, että tähän on olemassa hyvä prosessi. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” Leo naurahtaa.

Yleiskuvaus 


Nohevasti toimiva opettaja tuottaa saavutettavaa digitaalista opetusmateriaalia hyödyntäen jo olemassa olevaa, yhteiskäyttöistä materiaalia. Hyvät ja joustavat tuottamisen tavat ovat kehitetty yhdessä opiskelijoiden sekä henkilökunnan kanssa, näin materiaali ja toimintatavat palvelevat parhaiten sekä tekijää että käyttäjää. Tekoälypohjaisten sovelluksien käyttömahdollisuudet ja eettiset haasteet huomioon ottaen.  


Paketti on jaettu kolmeen osaan: 

 • Organisaatiolla on toimintatavat digitaalisten oppimateriaalien tuottamiseen 

 • Laatukriteeristöt 

 • Saavutettavuus  

 • Tekoälyn hyödyntäminen osana oppimista Kehystarina

Kehystarina auki kirjoitettuna (Google Drive) 

Ydinasiat 


Tuotetaan saavutettavaa digitaalista opetusmateriaalia hyödyntäen jo olemassa olevaa, yhteiskäyttöistä materiaalia. 


 • Henkilöstön ohjeistaminen digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen ja yhteiskäyttöön.  

 • Keinot ja toimenpiteet, millä kehitetään osaamista ja resurssia tuottaa digitaalista oppimateriaalia.  

 • Hyvät ja joustavat tuottamisen toimintatavat ovat kehitetty yhdessä opiskelijoiden sekä henkilökunnan kanssa. 

 • Laadukkaan verkko-opinnon kriteerit ja keinot tuottaa laadukasta digitaalista oppimateriaalia.  

 • Saavutettava materiaali palvelee parhaiten sekä tekijää että käyttäjää. 

 • Ratkaistaan ja päätetään, miten saavutettavuudesta huolehditaan ja kenen vastuulla se on. 

 • Tekoälypohjaisten sovelluksien käyttömahdollisuudet ja eettiset haasteet otetaan huomioon. 

 • Ratkaistaan ja päätetään, miten tekoälypohjaisten palvelujen ja sovellusten tuomat hyödyt ja haasteet otetaan käyttöön ja huomioon. 


KehystarinaDigioppimateriaalit

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page