top of pageTekoälyn etiikka


Tekoälyn etiikan tärkeimpiä kysymyksiä ovat oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys, läpinäkyvyys ja selitysvelvollisuus, yksityisyys ja tietosuoja sekä turvallisuus ja vastuu. Tekoälyjärjestelmien on oltava oikeudenmukaisia ja syrjimättömiä, ihmisten on kyettävä ymmärtämään, miten ne tekevät päätöksiä, tieto on kerättävä ja käytettävä vastuullisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen, ja tekoälyjärjestelmien on oltava turvallisia ja niiden kehittäjien ja käyttäjien on oltava vastuussa niiden aiheuttamista vahingoista.


On tärkeää kehittää selkeitä eettisiä periaatteita, jotka ohjaavat tekoälyn kehitystä ja käyttöä. Teknologian avulla voidaan kehittää ratkaisuja, jotka auttavat varmistamaan tekoälyn oikeudenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja turvallisuuden. On myös tärkeää, että ihmiset ymmärtävät tekoälyn etiikan merkityksen ja osaavat tunnistaa tekoälyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tätä varten tarvitaan koulutusta ja tiedonvälitystä kaikille yhteiskunnan sektoreille.


Tekoälyn etiikka on monimutkainen ja jatkuvasti kehittyvä ala. On tärkeää, että jatkamme avointa ja kriittistä keskustelua tekoälyn eettisistä näkökohdista, jotta voimme varmistaa, että tekoälyä käytetään vastuullisesti ja ihmiskunnan hyväksi.


Keskeisiä tekoälyn etiikan kysymyksiä:


Tekoälyjärjestelmät on koulutettava puolueettomalla datalla ja testattava huolellisesti syrjinnän välttämiseksi. Ihmisten yksityisyyden ja tietojen suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää tekoälyn käyttöönottamisessa. Tekoälyjärjestelmien on oltava läpinäkyviä ja niiden on oltava vastuussa toiminnastaan. Tekoälyn tulee tukea ihmisten päätöksentekoa ja autonomiaa, ei korvata sitä. Tekoälyn vaikutukset työmarkkinoihin ja toimeentuloon on otettava huomioon ja ratkaistava mahdolliset haasteet.


Eettisten periaatteiden noudattaminen:


Tekoälyä tulee käyttää oikeudenmukaisella ja oikeudenmukaisella tavalla, joka hyödyttää kaikkia ihmisiä. Tekoäly ei saa aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. Tekoälyn tulee hyödyttää yhteiskuntaa ja parantaa ihmisten elämää. Tekoälyjärjestelmien kehittäjillä ja käyttäjillä on vastuu niiden toiminnasta. Tekoälyn tulee olla linjassa ihmisen arvojen kanssa, kuten ihmisarvon, kunnioituksen ja yksityisyyden kanssa.


Tekoälyn etiikan edistäminen:


On tärkeää käydä avointa ja osallistavaa keskustelua tekoälyn etiikasta eri sidosryhmien kesken. Tarvitaan selkeitä ohjeita ja sääntelyä tekoälyn kehitykselle ja käytölle. Ihmisten on oltava tietoisia tekoälyn etiikasta ja siitä, miten se vaikuttaa heihin. Tarvitaan lisää tutkimusta tekoälyn etiikan kysymyksistä ja ratkaisujen löytämiseksi.

Tekoälyllä on valtava potentiaali tehdä maailmasta parempi paikka. Varmistamalla, että tekoälyä kehitetään ja käytetään eettisesti, voimme varmistaa, että se hyödyttää kaikkia ihmisiä ja luo kestävän tulevaisuuden.


Valtiovarainministeriön "Tekoälyn eettinen ohjeistus" -sivusto (https://vm.fi/tekoalyn-eettinen-ohjeistus)


Katso esitys tekoälyn etiikasta (pp-esitys, Google Drive)

 

Tekoälyn etiikka -kurssi


Tutustu Helsingin yliopiston "Tekoälyn etiikka"-kurssiin.


Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tekoälyn eettisistä näkökohdista. Haluamme auttaa ihmisiä ymmärtämään, mitä tekoälyn etiikka on. Käsittelemme myös sitä, mitä voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä, jotta tekoälyä voidaan kehittää eettisesti kestävämmällä tavalla. Lisäksi tarkastelemme sitä, miten tekoälyä kannattaa lähestyä eettisestä näkökulmasta. 

Päivitetty: 9.4.2024

Tekijät: Päivi Nummenranta, Miia Mäentausta, Alice Heinävehmas


Tekoäly koulutustoiminnassa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page