top of page

Tutustu vielä näihin sivustoihin


Verkostojen kartoittaminen ja hyödyntäminen ennakoinnissa 


Verkostot mahdollistavat tiedon ja osaamisen jakamisen, mikä voi tukea ennakointia organisaatioissasi. Tehtäväsi on tunnistaa ja analysoida organisaatiosi ja mahdollisia henkilöstön verkostoja ja laatia suunnitelma niiden käyttöön ennakointityössä.


Organisaation verkostojen kartoittaminen ja analysointi


Ennakoinnin tietolähteet


Tehtävässä opit hyödyntämään ammatillisen koulutuksen ennakoinnissa hyödynnettäviä tietolähteitä.  


Ennakoinnin tietolähteet


Tulevaisuustaajuus työpajamenetelmä 


Sitran sivulta löytyy tiivistetysti ohjeistettu työpajamenetelmä tulevaisuusvisiointiin. Tulevaisuustaajuus on työpajamenetelmä 8-20 hengen kokoisille ryhmille. Menetelmän tarkoituksena on lisätä osallistujien kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi.  


Tulevaisuustaajuus - Sitra  


Ennakoinnin peruskäsitteet haltuun  


Sitran sivulta löytyy tiivistetysti ennakoinnin peruskäsitteet ja kolme vinkkiä mitä ainakin huomioida ennakoinnissa.  


Ennakoinnin peruskäsitteet haltuun ja kolme vinkkiä ennakointiviidakkoon – Sitra  


Ennakointia Uudellamaalla


Uudellamaalla ennakointikamari-yhteistyössä vahvistetaan koulutuksen työelämävastaavuutta, yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta sekä toimitaan aktiivisena työvoimatarpeiden ja koulutuksen ennakoinnin edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä.     


Ennakointikamari | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)


Ennakointia Varsinais-Suomessa


Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian toimijoiden yhteistyöverkosto toteuttaa prosessina alueellista osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia.    


Ennakointiakatemian toimintamalli – Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia


Opetushallituksen ennakointifoorumin julkaisut  


Osaamisen ennakointifoorumilta löydät ennakointitietoa osaamisen, koulutuksen ja työelämän tarpeista.   


https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietopalvelut/ennakointi/ennakointituloksia 


Ennakointityö osaamisdatan analyysillä  


Raahessa alakohtaista ennakointidataa analysoitiin tekoälyn avulla suhteessa koulutukseen.   


Raahen alueen osaamisdatan analyysi 


Oman osaamisen ennakointi  


Tarvitsemme osaamisen ennakointia pärjätäksemme nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Pohdi miten sinä voit ennakoida itse omaa digiosaamistasi?   


Oman osaamisen ennakointi - maailma muuttuu, muutunko minä?

 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Niko Kyllönen, Sari Leppänen

Ennakointi toimintaympäristössä ja osaamisessa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page