top of page

Case Data-analytiikan kehittäminen Palvelualan Opisto Kuopiossa


Paok:ssa on otettu jo aiemmin käyttöön Power BI- visuaalinen raportointi tiedolla johtamisen työkaluna. Digisosaava- hankkeen aikana on kehitetty lisää raportointia, tavoitteena on myös ollut saada lisää osaamista organisaation sisälle Power BI ympäristön käytössä. 

Tietoa Power Bi- ympäristöön kerätään automaattisesti Primus-rekistereistä PrimusQueryn avulla sekä itse poimimalla opetushallinnon tietopalvelu Vipusesta. Haluttu data tuodaan ensin Excel- tiedostoihin Power BI-käyttöön varatulle tietokoneelle, hyödyntäen Primus Query-siirtoja. Tämän jälkeen tiedot muokataan Power BI Desktop-ohjelmalla haluttuun muotoon taulukoiksi ja kuvaajiksi. Viimeiseksi haluttu raportti jaetaan tarkasteltavaksi Power BI Service-pilvipalveluun. 

Olemme käyttäneet Power BI:n kehittämisessä asiantuntijaorganisaation apua, jonka kanssa päivitimme ja yksinkertaistimme aiemmin luodut PrimusQuery-kyselyt sekä tarkensimme tietosuojaan liittyviä salauksia. Tämän jälkeen tiedonsiirrot ajastettiin toimimaan automaattisesti. Automatisointiin käytettiin PowerShell-automaatioratkaisua, jonka komentorivien muodostamiseen hyödynnettiin asiantuntijan ammattitaitoa. Asiantuntijalta saimme myös oppia, kuinka raportteja luodaan Power BI-ympäristössä ja rakensimme yhdessä organisaatiollemme uuden visuaalisen raportoinnin. 

Power BI-kehitystyö jatkuu organisaatiossamme. Tällä hetkellä työn alla on kestävän kehityksen - Power BI- raportointi, joka havainnollistaa oppilaitoksen kestävän kehityksen mittareita, kuten tuotetun jätteen määrä sekä sähkön, - veden- ja lämmön kulutusta. 

Power BI- ympäristö on oiva tapa tuoda tärkeää, reaaliaikaista tietoa samaan paikkaan ja helposti vertailtavaan ja havainnollistavaan muotoon. Raportit ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä ja ne toimivat organisaatiossa tiedolla johtamisen tukena. 
 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät:


Tietojohtaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page