top of page

Mitä tästä pitäisi oppia?


  • Ensinnäkin johtamisen pitäisi perustua tietoon! Mutta tieto, johon johtaminen ja päätöksenteko pohjautuu, tulisi olla laadukasta, ajantasaista ja oikeaa tietoa pitäisi olla saatavilla.


  • Puhutaan siis tiedon johtamisesta sekä tiedolla johtamisesta.


  • Tiedon johtaminen sisältää järjestelmät, joissa tietoa kerätään ja muodostetaan raporteiksi.


  • Tiedolla johtaminen on näiden tietojen hyödyntämistä, joka pitäisi huomioida prosesseissa ja strategiassa.
 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät:

Tietojohtaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page