top of page

Työkaluja ja esimerkkejä osaamisen kartoittamiseen ja arviointiinSELFIE työkalu


SELFIE Pedagoginen työkalu on kattava työkalu oppijoiden, opettajien ja koulutusjohdon digitaalisen osaamisen itsearviointiin. SELFIE keskittyy oppimiseen teknologian sijaan. Näin ollen siinä tarkastellaan kaikkia koulun ulottuvuuksia: koulun strategioita; opetus-, oppimis- ja arviointikäytäntöjä; teknistä ja fyysistä infrastruktuuria; opetussuunnitelmia ja oppilaskokemusta. Käytännössä ensin rekisteröidään oppilaitosorganisaatio ja tehdään tarvittavat asetukset. Sen jälkeen työkalussa voi muodostaa oppilaitoskohtaisia kysymyksiä pohdittavaksi. Tämän jälkeen kyselyn/itsearvioinnin tekevät koulutusjohto, opettajat sekä opiskelijat.


Tutustu tästä SELFIE-työkalun omiin verkkosivuihin.


 

Case Savon ammattiopiston digiosaamiskartoitus


Sakkyn opetushenkilöstön digiosaamiskartoituskyselyn avulla voit saada ajatuksia siitä, miten osaamiskartoitusta rakennetaan tehtävässä vaadittavan osaamiseen pohjautuen. 

Digiosaamiskartoitus opettajille


Kuva Savon ammattiopiston digiosaamiskartoituksesta

 

Case Henkilökunnan digiosaamismerkit vähimmäisosaamisen mittareina Sataedussa  

 

Sataedussa haluttiin varmistua siitä, että kaikki ymmärtävät vaaditun vähimmäisosaamisen samalla tavalla. Yhteisen ymmärryksen tueksi tehtiin digiosaamismerkit. Osaamismerkit liittyvät kolmeen Sataedun digitoimintaympäristön oleelliseen osaamiseen: Teamsin käyttö, tiedostojen tallentaminen ja jakaminen sekä Moodlen käyttö.  Kaaviokuva Henkilökunnan digiosaamismerkit vähimmäisosaamisen mittareina Sataedussa

 

Case Itä-Suomen liikuntaopisto ISLO: pienen oppilaitoksen osaamisen lisäämisen tarpeiden määrittely

Henkilöstön digitaalisen osaamisen kartoittamiseen ja määrittelyyn on olemassa valmiita alustoja, kuten Selfie-työkalu. Valmiit työkalut eivät välttämättä kuitenkaan vastaa täysin organisaation tarpeisiin tai organisaatiossa halutaan suunnata digitaalisen osaamisen kartoittamista ja määrittelyä eri suuntaan kuin mitä työkalut tarjoavat. Alta löytyy esimerkki digitaalisen osaamisen kartoittamisesta ja määrittelystä.

ISLOlla tehdään opetushenkilölle laaja osaamiskartoitus (=webropol-kysely) verkkopedagogisesta osaamisesta, jonka perusteella tarjotaan yhteisiä koulutuksia aiheista, joihin tarvitaan lisäkoulutusta. Esim. verkko-opetuksen vuorovaikutteisuutta aktivoivat sovellukset, Teamsin tekninen käyttö jne.


Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page