top of page

Henkilöstön pedatuki tukee henkilöstön opetus- ja menetelmäosaamisen kehittämisessä


Alla esimerkkejä, miten henkilöstön opetus- ja menetelmäosaamista voidaan tukea organisaatioissa systemaattisemmin ja johdetummin.


 1. Resurssit kehittämiseen ja osallistumiseen 

  Esim. digitiimit digistrategian käytännön avaamisessa 


 2. Digibuffet 

  Digibuffetissa esitellään kehittämishankkeita ja -kokeiluja 


 3. Opettajan työnkuvan muokkaus 

  Työnkuvien muokkaamisen myötä opettaja voi ottaa esim. tutor-roolin työyhteisössä 


 4. Vertaistuki 

  1. Vertaistuen roolit työyhteisössä esim. digimentorit verkko-oppimisen tukipalveluina, tarpeena roolitettu arjen tuki organisaatiossa 

  2. Digimentorit digiosaamisen kehittämisessä ja levittämisessä opetus- ja ohjaushenkilöstön parissa 

  3. Digininjaryhmä ja kehittäjäopettajafoorumi (digipedagogiikan käsikirjan lanseeraus käytäntöön) 


 5. Koulutukset 

  Esim. opettajien korkeakoulun koulutukset ja erilaiset digitaaliset osaamismerkit 


 6. Tekninen tuki 

  Tekninen tuki auttaa arjen teknisissä ongelmissa 

  Digituki – taitoja tuen antajalle 

Opetus- ja menetelmäosaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page