top of page

Mitä pitäisi oppia?


Valitse organisaatiollenne neljä (4) tärkeintä opetusjärjestely ja -menetelmäosaamisen kehittämiseen liittyvää toimintoa? 

 

Vastausvaihtoehdot: 

 

  1. Digimaiseman luominen ja säännöllinen päivittäminen 

  2. Selfie -työkalun käyttäminen opetushenkilöstön osaamisen kartoittamiseen 

  3. DigCompEdu –mallin hyödyntäminen opetushenkilöstön digiosaamisen tarkastelussa 

  4. Digiosaamisen kehittämisen teema osaksi kehityskeskusteluja 

  5. Digiosaamisen polun henkilökohtaisten osaamispolkujen rakentaminen 

  6. Digimaiseman hyödyntäminen osana perehdytysprosessia 

  7. Hankkeiden hyödyntäminen digitalisessa kehitystyössä 

  8. Digimentorimallin luominen organisaatioon 

  9. Digitiimin perustaminen organisaatioon


  10. Mahdollistetaan osaamisen kehittyminen esimerkiksi resursoimalla työaikaa osaamisen lisäämiselle 

 

Palaute:

On hyvä priorisoida kehittämistä. Kaikki nämä ovat hyödyllisiä ja tärkeitä keinoja opetusjärjestely ja -menetelmäosaamisen kehittämiseen. Riippuu oppilaitoksesta, sen koosta ja nykytilanteesta, mitkä kehittämistoimenpiteet sopivat juuri teidän organisaatiollenne parhaiten. 

Päivitetty: 9.4.2024

Tekijät: Riikka Fisk, Elina Ahola

Opetus- ja menetelmäosaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page