top of page

Mitä pitäisi oppia?Kysymys 1: Miksi työpaikkaohjaaja tarvitsee digiosaamista?

Valitse kolme mielestäsi tärkeintä vaihtoehtoa. Keskustele valinnoistasi tiimisi kanssa.

 

 1.  Yhteisten toimintatapojen ja pelisääntöjen vahvistamiseksi.

 2.  Yhteydenpitoon opiskelijan ja työpaikkaohjaajan välillä.

 3.  Opiskelijan työelämävalmiuksien parantamiseen.

 4.  Yhteydenpitoon työpaikkaohjaajan ja opettajan välille.

 5.  Työelämäpalautteen antamiseen.

 6.  Palautteen ja arvioinnin dokumentointiin.

 7.  Oman osaamisensa kehittämiseen ja syventämiseen.


Palaute: 

Kaikki antamasi vaihtoehdot ovat olennaisia ja tärkeitä. Niiden keskinäinen merkitys riippuu oppilaitoksesta, organisaatiosta ja ajankohdasta. 

Kysymys 2: Miten koulutuksen järjestäjä voi tukea työpaikkaohjaajan digiosaamisen kehittymistä?

Keskustelkaa tiimissä siitä, miten koulutuksen järjestäjä voi tehokkaasti tukea työpaikkaohjaajien digiosaamisen kasvua ja mitkä vaihtoehdoista voisivat olla organisaatiollenne toimivimpia strategioita.


 1. Järjestämällä säännöllisiä digitaalisten työkalujen koulutustilaisuuksia.

 2. Tarjoamalla verkkopohjaisia oppimateriaaleja ja kursseja.

 3. Tarjota mahdollisuuksia työpaikkaohjaajien kohtaamiselle eri tavoin

 4. Järjestämällä vertaismentorointiohjelman (digi- tai live) kokeneiden ohjaajien kanssa.

 5. Suosittelemalla osallistumista aiheeseen liittyviin koulutuksiin ja seminaareihin.

 6. Kannustamalla oman digiosaamisen kehittämiseen

 7. Käyttämällä digitaalisia arviointityökaluja ohjaajien taitojen seuraamiseen.Vastaus: Muista, että kaikki vastausvaihtoehdot voivat olla tärkeitä, ja painotukset voivat vaihdella organisaation tarpeiden mukaan. Joustava ja monipuolinen lähestymistapa voi olla avain onnistuneeseen digiosaamisen kehittämiseen.
 

Päivitetty: 9.4.2024

Tekijät:

Työpaikkaohjaajien digiosaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page