top of page

Ammatillisen koulutuksen johdon seminaari 17.5.2023

Päivitetty: 11. tammik.
Ammatillisen koulutuksen johdolle suunnattu seminaari järjestettiin 17.5.2023 hybriditilaisuutena yhteistyössä Sivistan kanssa Helsingissä. Seminaarin ohjelma rakentui Digiosaava.fi-hankkeesta tuttujen teemojen ympärille. Päivän aikana syvennyttiin niin tiettyihin johtamisen osa-alueisiin ja digitaaliseen infrastruktuuriin kuin verkostoitumiseen, osaamiseen ja kyvykkyyksiin.


Tilaisuuden avasi Sivistan elinkeinopolitiikan johtaja Heikki Kuutti Uusitalo, jonka jälkeen Digiosaavan projektipäällikkö Miia Mäentausta (TTS Työtehoseura) tiivisti hankkeessa tavoiteltavia tuloksia sekä kertoi aktiivisesta yhteistyöstä kaikkien strategiahankkeiden kanssa ja visiosta vaikuttaa kehittämisen tulevaisuuteen.


Aamupäivällä ohjelmassa olivat korkeakoulujen digivisiosta yhteistyön ja samojen rajapintojen näkökulmasta, digitaalisen infrastruktuurin johtamisesta, Kymenlaaakson osaamistarpeiden ennakoinnin yhteistyömallista sekä osaamisen johtamisesta ja koulutusjohdon roolista strategisen oppimisen ja osaamisen johtamisessa. Lisäksi päästiin tutustumaam kahden erinomaisen case-esimerkin kautta, miten digitalisaatio voidaan sisällyttää osaksi organisaation strategiaa ja minkälainen rooli digitalisaatiolla voi olla osana organisaation strategiaa.


Digitaaliseninfrastruktuurin johtamisesta puhunut Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kehittämisjohtaja Tuukka Soini korosti puheenvuorossaan yhteentoimivuuden merkitystä. Digitaalisen infrastruktuurin tulee hänen mukaansa olla yhteentoimivaa ja muutoskyvykästä ja sitä ylläpidettäessä ja kehitettäessä tulee katsoa vahvasti tulevaisuuteen.

Soini myös mainitsi, että digitaalisen infrastruktuurin on oltava ylimmän johdon agendalla. Ei siis voida ajatella, että se olisi yksinomaan tietohallinnon tehtävä. Kun toimintaa muutetaan, on hyvä huomioida viitearkkitehtuuri. Lisäksi erilaisista arkkitehtuurimenetelmistä on apua muutostilanteen johtamisessa.


Osaamisen johtamisesta ja koulutusjohdon roolista puhunut Koulutuskeskus Salpauksen henkilöstö- ja kehittämisjohtaja Jarmo Kröger herätteli puheenvuorossaan pohtimaan, miksi koulutuksen järjestäjät tarvitsevat digiosaamisen johtamista ja miksi digiosaamisen tulee olla johdon agendalla. Hänen mukaansa koulutusjohdon tulee määritellä strategiset ydinosaamiset, se auttaa keskittymään olennaiseen. Johtamisen on myös oltava tehokasta: osaamista on johdettava strategisesti ja systemaattisesti, konkreettisilla tavoitteilla. Olennaista on myös, että tavoitteet ja aikataulut on määritelty ja että resurssit on mahdollistettu ja osoitettu.


Iltapäivän osuudessa päästiin tutustumaan Digiosaava.fi-hankkeessa tuotettavaan virtuaaliseen osaamiskampukseen sekä syventymään verkostoitumiseen kyvykkyytenä ja kyvykkyyden johtamiseen ja digiosaamiseen johdettavana resurssina.


OppivaInvestin yhteiskuntasuhdepäällikkö Sanja Mursu pohti omassa osuudessaan yrityksen ja myös oppilaitoksen toimivan strategian edellyttämiä kyvykkyyksiä: millaista osaamista ja missä määrin tarvitaan, sekä miten johdetaan niin, että oppimista tapahtuu ja mitä toimintaympäristö oppilaitokselta edellyttää. Hänen mukaansa esihenkilön on tiedettävä, johtaako hän osaamista vai oppimista. On siis hyvä pysähtyä tarkastelemaan oppilaitoksen strategiaa: kiinnitetäänkö siinä huomiota henkilöstön tämänhetkiseen osaamiseen ja sen vahvistamiseen vai tehdäänkö strategiset ratkaisut siltä pohjalta, että tunnistetaan, millaista osaamista strategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.


Hienon seminaaripäivän päätti digitalisaation asiantuntija, tietokirjailija ja biohakkeri Teemu Arinan ajatuksia herättänyt puheenvuoro " Tekoäly: Miltä näyttää digiosaaminen, oppiminen ja johtaminen tulevaisuudessa?" Arina tarjosi puheenvuorossaan seminaarin osallistujille tiiviin tietopaketin erilaisista tekoälysovelluksista ja niiden kehityksestä ja mahdollisuuksista sekä siitä, miten niitä voidaan hyödyntää opetuksessa, opiskelijan ohjauksessa sekä hallinnollisissa tehtävissä.

19 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page