top of page

Tältä sivulta löydät ajankohtaisia asioita ja tiedotteita, artikkeleita, blogikirjoituksia sekä julkaistut uutiskirjeet.

Digiosaava.fi -hankkeen kehittämistyö on päässyt vauhtiin teemojen ympärille muodostetuissa teematyöryhmissä.

Kehittämistyö teematyöryhmissä käynnistynyt

Lue lisää

30.9 startattiin Digiosaava.fi -hanke KickOff-webinaarissa 230 osallistujan voimin.

Digiosaava.fi käynnistyi KickOffilla 30.9.2022

Lue lisää

19.4.2023 järjestettiin kaikkien strategiahankkeiden yhteinen väliseminaari Aulangolla,  Hämeenlinnassa ITK2023-konferenssin yhteydessä. Paikan päällä osallistujia oli noin 100 ja striimin välityksellä seminaariin osallistui lähes 150 henkilöä.

Väliseminaari

Lue lisää

Ajankohtaista

Ammatillisen koulutuksen johdolle suunnattu seminaari järjestettiin 17.5.2023 hybriditilaisuutena yhteistyössä Sivistan kanssa Helsingissä. Seminaarin ohjelma rakentui Digiosaava.fi - hankkeesta tuttujen ja erityisesti koulutusjohdon työtä  koskettavien teemakokonaisuuksien ympärille.

Koulutusjohdon seminaari

Lue lisää

tulossa....

Päätösseminaari

Lue lisää

Uutiskirjeet

Digiosaavan tuotannossa olevaa osaamiskampusta on lähdetty rakentamaan digiympäristöön suunnitelman mukaisesti. Osaamiskampuksen tavoitteena on edelleen koota, jäsentää ja poluttaa ammatillisen koulutuksen digitalisaatioon liittyviin aiheisiin infomateriaalia, suosituksia, malleja, case-esimerkkejä, check-listoja, testejä jne. Joista on hyötyä meidän kaikkien
osaamisen kehittämisessä sekä osaamistarpeiden jäsentämisessä.

Missä mennään?

Kesäkuu 2023

Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. Ilman riittävää osaamista ja kyvykkyyttä koulutuksen järjestäjät eivät pysty tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja vastaamaan siihen liittyviin haasteisiin.

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa

Joulukuu 2022

Digiosaava.fi edistää ammatillisen koulutuksen toimijoiden digitalisaatio-osaamista mm. tuottamalla osaamisen kehittämisen apuna hyödynnettävän osaamiskampuksen, koulutuksia sekä koulutusjohdon seminaarin. Digiosaava.fi täsmentää myös Opetus-ja kulttuuriministeriön digikyvykkyyden itsearviointikyselyn arviointia, jotta ammatillisen  koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden arviointi olisi mahdollisimman vertailtavaa.

Kehittämistyö etenee vauhdilla

Maaliskuu 2023

Tulossa...

xxxx

bottom of page