top of page

Ajankohtaista

Uutiskirjeet

Digiosaavan tuotannossa olevaa osaamiskampusta on lähdetty rakentamaan digiympäristöön suunnitelman mukaisesti. Osaamiskampuksen tavoitteena on edelleen koota, jäsentää ja poluttaa ammatillisen koulutuksen digitalisaatioon liittyviin aiheisiin infomateriaalia, suosituksia, malleja, case-esimerkkejä, check-listoja, testejä jne. Joista on hyötyä meidän kaikkien
osaamisen kehittämisessä sekä osaamistarpeiden jäsentämisessä.

Missä mennään?

Kesäkuu 2023

Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. Ilman riittävää osaamista ja kyvykkyyttä koulutuksen järjestäjät eivät pysty tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja vastaamaan siihen liittyviin haasteisiin.

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa

Joulukuu 2022

Digiosaava.fi edistää ammatillisen koulutuksen toimijoiden digitalisaatio-osaamista mm. tuottamalla osaamisen kehittämisen apuna hyödynnettävän osaamiskampuksen, koulutuksia sekä koulutusjohdon seminaarin. Digiosaava.fi täsmentää myös Opetus-ja kulttuuriministeriön digikyvykkyyden itsearviointikyselyn arviointia, jotta ammatillisen  koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden arviointi olisi mahdollisimman vertailtavaa.

Kehittämistyö etenee vauhdilla

Maaliskuu 2023

Tulossa...

xxxx

Hyödynnä!

Digiosaava.fi -sivustoa kehitetään laajassa yhteistyössä käytön ja kokemusten kautta.

Mainosta oppilaitoksesi henkilöstölle digiosaava.fi -sivustoa lataamalla ja tulostamalla mainokset.

kuvituskuva
kuvituskuva
kuvituskuva
bottom of page