top of page

Tutustu erilaisiin case-esimerkkeihin!Case DigCompOrg -viitekehys ja digikompassi oppilaitoksen strategiatyön pohjana OSAO:ssa, Jaana Parkkila & Timo Hakkarainen.

 

Case Metropolia strategia 2030:digitalisaatioDigitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan


Vahvistamme digitaalista kyvykkyyttämme vastaamalla digitalisoituneen työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin kaikessa toiminnassamme.

Kampustemme modernit työ- ja oppimisympäristöt mahdollistavat joustavat ja vuorovaikutteiset toimintatavat. Hyödynnämme teknologioiden kuten tekoälyn ja robotisaation luomia uusia mahdollisuuksia.

Meidät tunnetaan luovia avauksia tekevänä kehittäjänä.

Strategia 2030: Digitalisaatio | Metropolia 

Case Digitaalisesti vaikuttava Keuda

Keuda on nostanut digitalisaation laajasti näkyville strategiaansa 2020-2024.

Keuda on eturintamassa erilaisten teknologioiden hyödyntämisessä niin oppimisessa kuin henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Tutustu tapaukseen tarkemmin:

Lataa Keuda – Digitalisaatio strategista arkeen


 

Case Helsingin kaupungin datastrategia

Helsingin tuottama data on maailman käytettävintä ja käytetyintä kaupunkidataa vuoteen 2025 mennessä.


Helsingin kaupunki on hyväksynyt kunnianhimoisen datastrategian. Helsinki haluaa olla julkisen sektorin edelläkävijä datan hyödyntämisessä. Kaupungin datastrategialla tavoitellaankin erityisesti seuraavia hyötyjä ja muutoksia:

  1. Asiakkaiden palvelutarpeita voi ennakoida datan avulla

  2. Helsinkiä johdetaan ajantasaisen tiedon pohjalta

  3. Kaupungin toimintaa ja resursseja optimoidaan datan avulla

  4. Dataa jakamalla vilkastutetaan elinkeinoelämääDigitalisaatio strategiassa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page