top of page

Miten koulutusorganisaatio voi ottaa digitalisaation huomioon strategiassaan?


Vision ja tavoitteiden määrittely

Määrittele selkeä visio ja tavoitteet digitalisaation sisällyttämisestä koulutusstrategiaan. Tämä antaa suunnan ja fokusoinnin strategian kehittämiselle.


Tutkimus ja analyysi

Tutki ja analysoi markkinatrendejä, asiakastarpeita ja kilpailutilannetta digitalisaation näkökulmasta. Tämä auttaa määrittämään, mitkä digitalisaation osaamisalueet ovat tärkeitä ja merkittäviä ja antaa pohjan strategian suunnittelulle.


Resurssien varaaminen

Varaa tarvittavat resurssit, kuten budjetti ja henkilöstö, digitalisaation osaamisen kehittämiseen ja tarjoamiseen.


Koulutus- ja kehitysohjelmien luominen

Kehitä koulutus- ja kehitysohjelmia, joilla koulutusorganisaatio voi tarjota asiakkaille tarvittavaa digitalisaation osaamista.


Sisäinen kulttuurin kehittäminen

Kehitä sisäistä kulttuuria, joka tukee ja rohkaisee henkilöstöä ottamaan digitalisaation huomioon ja kehittämään osaamistaan tällä alalla.


Mittaaminen ja arviointi

Mittaa ja arvioi säännöllisesti strategian toteutumista ja mahdollisuuksia parantaa sitä jatkuvasti.Digitaalinen strategia digikukkana

Klikkaa numeroista, niin saat auki selitteen
Organisaation digikyvykkyyttä voi mitata ja arvioida muun muassa Admic-työkalun avulla.


Viime aikoina on määritelty ja tehty erilaisia strategisia suunnitelmia yrityksissä, kunnissa ja oppilaitoksissa organisaatioiden digikyvykkyydestä, sen tulevaisuudesta, tavoitteista sekä toteutumisesta. Organisaation digikyvykkyyden määrittely sekä sen arviointi on kuitenkin haastavaa ja siihen ei ole ollut saatavilla työkaluja. Erityisesti oppilaitosten digikyvykkyyden mittaamiseen ei ole ollut arviointityökalua ja mittaria.


Kansainvälisessä AdMiC- hankkeessa on kehitetty itsearviointityökalu, jolla oppilaitos pystyy arvioimaan omaa digikyvykkyyttään. Työkalu on kehitetty erityisesti ammatillisille oppilaitoksille, mutta sopii varmasti myös muihin oppilaitoksiin. Itsearviointityökalu perustuu brittiläisen IKE-instituutin kehittämään digikyvykkyyden kehykseen (https://ikeinstitute.org/product/digital_maturity_assessment).


Tutustu työkaluun täällä!


Lähde: Marika Peltonen, Gradia

 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Heli Huotari, Miia MäentaustaDigitalisaatio strategiassa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page