top of page

Koulutusorganisaatio voi huomioida oppijat digistrategiassaan ja näin parantaa oppijoiden kokemusta ja mahdollisuuksia kehittää digitalisaatio-osaamistaan seuraavilla tavoilla: 


Oppijan tarpeiden tunnistaminen

Tunnista oppijoiden tarpeet ja mielenkiinnon kohteet digitalisaation alalla ja räätälöi tarjonta vastaamaan näitä tarpeita.​

Oppimateriaalien kehittäminen

Kehitä oppimateriaaleja, jotka tarjoavat selkeän ja interaktiivisen oppimiskokemuksen oppijoille ja auttavat heitä kehittämään digitalisaation osaamistaan.

Verkko-oppimisympäristöjen tarjoaminen

Tarjoa verkko-oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat oppijoiden oppimisen missä ja milloin he haluavat.


Oppijan aktiivinen osallistuminen

Rohkaise oppijoita aktiiviseen osallistumiseen ja keskusteluun digitalisaation aiheista ja teemoista. Ja kerää palautetta ja kehittämisehdotuksia digitalisaation käytöstä.

Arviointi ja palautteet

Arvioi oppijoiden edistymistä ja tarjoa heille jatkuvaa ja välitöntä personoitua palautetta heidän osaamisestaan.
 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Heli Huotari,

Digitalisaatio strategiassa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page