top of page


Johdanto


Tässä osiossa opitaan tunnistamaan ja kartoittamaan digitalisaation mahdollisuuksia mm. toimintaympäristön tilannekuvalla ja skenaariotyöskentelyllä. Digitalisaatio voidaan tuoda osaksi strategiaa työpajatyöskentelyllä ja huomioiden kokonaisvaltaisesti eri näkökulmia. Digitaalisten strategisten tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja arvioida osana strategiaa hyödyntämällä esimerkiksi yhteentoimivuuden kypsyystasomallilla.  
Ydinasiat


Kartoita digitalisaation näkökulmasta toimintaympäristön muutostekijät

Erilaisilla toimintaympäristön kartoitus- ja analyysityövälineillä voit muodostaa tilannekuvaa toimintaympäristön muutostekijöistä. 


Laadi erilaisia tulevaisuudenkuvia digitalisaation hyödyntämiseen

Vaihtoehtoisia skenaarioita hyödyntämällä voit kartoittaa digitalisaation mahdollisuuksia. 


Aseta tavoitteita digitalisaatiolle

Saavuttaaksesi vision, sinun tulee asettaa tavoitteita ja miettiä, miten digitalisaatio vaikuttaa toiminnan johtamiseen ja miten sitä voi hyödyntää tavoitteiden saavuttamisessa. 


Yhteisöllinen kehittäminen ja kokeilukulttuuri

Hyödynnä organisaatiossa olevaa osaamista ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksia valmentautumalla digitalisaatioon digivalmennuskorteilla. 


Digitalisaatio osana strategiaa tai digistrategiana

Digitalisaatio vaikuttaa organisaation toimintaan monin tavoin. Eri näkökulmat huomioiden voi tehdä valintoja ja asettaa tavoitteita digitalisaatiolle joko omana strategianaan tai osana strategiaa. 


Digitalisaation toteutumisen seuranta ja arviointi

Hyödynnä digitalisaation tuloksia ja vaikutuksia kehittämisverkostoissa laadittuja digitaalisten tavoitteiden toteutumisen seurannan ja itsearvioinnin toimintamalleja/suosituksia. 

Harjoittele VR-ympäristössä!


Minkälaiset digivalmiudet organisaatiossasi on? Tiedätkö, mikä on digimaisema tai miten sellainen rakennetaan? 

Tai mitä digitaalisia työkaluja voi hyödyntää oppijoiden aktivoinnissa tai palautteen keräämisessä?
Siirry VR-ympäristön aulaan tästä!


Siirry kaikkiin VR-ympäristön aktiviteetteihin
 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Heli Huotari,

Digitalisaatio strategiassa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page