top of page

TechTarget-Sivusto kertoo, mitä tarkoitetaan yhteentoimivuudella ja miten se olisi syytä ottaa huomioon  


Yhteentoimivuusalustalta löydät erilaisia tapoja yhteentoimivien tietosisältöjen määrittelyyn.

Alusta koostuu sanastoista, koodistoista ja tietomalleista, joita tarvitaan tietovirroissa ja muussa tiedonhallinnassa.


https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/yhteentoimivuusalusta 


Tietojärjestelmien toimivuus

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page