top of page

Usein kysytyt kysymykset


Mitä ihmettä tarkoitetaan yhteentoimivuudella?


Se viittaa kykyyn eri järjestelmien, laitteiden tai ohjelmistojen toimia saumattomasti yhdessä ja vaihtaa tietoa keskenään. Se tarkoittaa, että eri järjestelmät pystyvät ymmärtämään toistensa käyttöliittymiä ja protokollia sekä lähettämään ja vastaanottamaan tietoa toimivalla tavalla.


Miksi koulutuksenjärjestäjien järjestelmien tulisi olla yhteentoimivia?


Hyvä yhteentoimivuus mahdollistaa eri järjestelmien ja ohjelmistojen tehokkaan integroinnin, tiedon jakamisen ja yhteistyön. Esimerkiksi eri tietokoneohjelmistot voivat olla yhteensopivia, jolloin ne voivat jakaa tietoa toistensa kanssa ilman ongelmia.


Miten tätä yhteentoimivuutta voidaan kehittää?


Voidaan edistää standardien, protokollien ja rajapintojen avulla, jotka määrittävät yhteisen tavan tietojen vaihtoon ja kommunikointiin eri järjestelmien välillä. Hyvä yhteentoimivuus helpottaa tiedonvaihtoa eri järjestelmien välillä ja mahdollistaa sujuvamman ja tehokkaamman toiminnan kokonaisuudessaan.


Miten suunnitellaan asiakaslähtöinen infra?


Asiakaslähtöinen arkkitehtuurityö edellyttää organisaatiolta asiakaskeskeistä ajattelutapaa ja aktiivista vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Tämä voi sisältää asiakaspalautteen keräämistä, asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtämistä sekä käyttäjätutkimusten tekemistä. Tavoitteena on suunnitella ja kehittää arkkitehtuuriratkaisuja, jotka tarjoavat asiakkaille lisäarvoa, parantavat käyttäjäkokemusta ja täyttävät heidän tarpeensa tehokkaasti.

Tietojärjestelmien toimivuus

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page