top of page

Ydinasiat


Yhteentoimiva infra edistää kustannustehokasta, automaatiot ja raportoinnit mahdollistavaa toimintaa. 

  • Yhteentoimiva infra toimii saumattomasti yhdessä ja vaihtaa tietoa keskenään.


  • Yhteentoimivuus mahdollistaa esimerkiksi järjestelmien välisen integraation.


  • Yhteen toimivuuden varmistaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja jatkuvaa seurantaa. 


  • Organisaation tulisi huolehtia, että sillä on riittävä kyky (=osaaminen, resurssi, yhteistyön varmistaminen) suunnitella kestävää, kustannustehokasta, omat ja asiakkaan tarpeet huomioivaa infraa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki infraan liittyvä olisi pelkästään tietohallinnon vastuulla. 


  • Järjestelmien välistä yhteen toimivuutta voidaan parantaa erilaisten standardien ja protokollien avulla .
Tietojärjestelmien toimivuus

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page