top of page

Tutustu case-esimerkkeihinCase: Häiriön laajuuden selvittäminen


Opettaja pitää hybridituntia opiskelijoille. Työskentely verkko-oppimisympäristössä keskeytyy yllättäen. Opettaja alkaa selvittämään ongelmaa kysymällä ensin paikalla olevilta opiskelijoilta, kohtaavatko he samaa ongelmaa. Hän pyytää myös etäopiskelijoita ilmoittamaan mahdollisista häiriöistä. Nopeasti opettaja havaitsee, että vain osa opiskelijoista kokee katkoksia. Tämän jälkeen hän pyytää opiskelijoita tarkistamaan nettiyhteytensä ja käynnistämään laitteensa uudelleen. Samalla opettaja tarkistaa oppimisalustan toimivuuden eri selaimilla ja laitteilla. Lopulta ongelma paikantuu konfiguraatiomuutokseen, joka aiheuttaa häiriön tietyillä selaimilla. Opettaja ohjeistaa opiskelijoita käyttämään toista selainta ja jatkaa tuntia häiriöttömästi.


 

Case: Mitä tarvitaan onnistuneeseen etätyöskentelyyn?


“Kun Tomi siirtyi etätyöskentelyyn, hän ymmärsi verkkoyhteyden keskeisen roolin. Tomi tarkasti verkkoyhteyden kapasiteetin ja totesi sen vaativan päivitystä, kun muut perheen jäsenet saattavat käyttää samaa yhtäaikaisesti. Yhteyden kapasiteetin nostolla, Tomi varmisti työn sujuvuuden.

Työnantaja tarjoaa hänelle tarvittavat laitteet ja Tomi huolehtii, että ne ovat saatavilla ja käyttökunnossa.

Turvallisuus huolestutti Tomia, ja hän tutustui työnantajan tietoturvaohjeistukseen etätyöskentelystä. Työskennellessään Tomi noudattaa ohjeistusta.

Sovelluksista erityisesti työaikaseuranta- ja projektinhallintatyökalut sekä yhteistyöalustat osoittautuivat korvaamattomiksi. Niiden avulla hän pysyi järjestäytyneenä ja tehtävissään ajan tasalla.

Myöhemmin Tomi kiinnitti huomiota myös ergonomiaan, hankkien paremman tuolin ja säädettävän työpöydän. Hän ymmärsi myös työympäristön merkityksen, luoden kotiinsa rauhallisen ja inspiroivan nurkan, jossa oli helppo keskittyä.

Yhdistämällä nämä elementit, Tomi löysi tasapainon ja tehokkuuden etätyöskentelyssään, nauttien sen mukanaan tuomasta joustavuudesta.”


Yhteydet-laitteet-ohjelmistot

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page