top of page

Suositus parhaista teknologiakäytännöistä


Luotettava verkkoinfrastruktuuri

Priorisoi luotettavan ja nopean verkkoinfrastruktuurin rakentamista. Tämä on opetuksen ja ohjauksen perusedellytys sekä etä- että lähitilanteissa.


Laitekanta

Hanki laitteet, jotka ovat sekä toimintavarmoja että helppokäyttöisiä. Oppilaat ja opettajat tarvitsevat laitteita, jotka ovat yhteensopivia erilaisten ohjelmistojen kanssa ja jotka ovat riittävän nopeita modernien sovellusten pyörittämiseen.


Ohjelmistot

Varmista että kaikilla käyttäjillä on pääsy tarvittaviin sovelluksiin. Tämä voi olla kaikkea tekstinkäsittelyohjelmista erikoistuneisiin opetusohjelmistoihin.


Tietoturva ja yksityisyys

Varmista, että verkko ja kaikki laitteet ovat suojattu asianmukaisin tietoturvatoimin. Tämä sisältää palomuurit, virustorjuntaohjelmistot ja jatkuvan seurannan epäilyttävistä toiminnoista.


Koulutus ja tuki

Järjestä koulutusta ja tarjoa tukea sekä opettajille että oppilaille teknologioiden ja ohjelmistojen käytössä. Älä oleta, että kaikki ovat samalla tasolla digitaidoissaan.


Jatkuva päivittäminen ja arviointi

Ota käyttöön jatkuvan parantamisen malli. Seuraa ja arvioi säännöllisesti, miten laitteet ja ohjelmistot palvelevat koulutusorganisaation tarpeita ja tee tarvittavat päivitykset.

Yhteydet-laitteet-ohjelmistot

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page