top of page

Usein kysytyt kysymykset


Onko olemassa standardoitu prosessi laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitämiseksi?

Organisaatiolla on hyvä olla olemassa ylläpitosuunnitelma, joka sisältää tarkastukset, päivitykset, ohjeistukset ja tietoturvan auditoinnit.


Ovatko nykyiset verkkoyhteydet riittävät etäopetuksen tarpeisiin ja miten varmistetaan yhteyksien jatkuva toimivuus?

Verkkoyhteyksien tulee olla vakaita ja kapasiteetin testaus ja päivitys ovat avainasemassa. Yhteyksiä tulee seurata ja varayhteyksien tulee olla saatavilla myös häiriötilanteissa.


Mitä tarvitaan onnistuneeseen etätyöskentelyyn?

Varmistetaan tarvittava laitteisto, vakaat verkkoyhteydet, tehokas viestintäjärjestelmä, riittävä tekninen tuki sekä tietoturvallinen ja terveellinen työtila.


Mitä tulee ottaa huomioon, kun uusi työntekijä aloittaa?

Tarvitaan systemaattinen perehdytys ja varmistetaan, että uudella työntekijällä on pääsy tarvittaviin laitteisiin ja ohjelmiin.


Miten organisaatio käsittelee teknisiä ongelmia tai häiriöitä?

Vahva päivittäinen tekninen tuki ja kriittisissä tilanteissa myös saatavuus virka-ajan ulkopuolella, sekä ongelmien ennakointi, seuranta ja palautumissuunnitelma.


Miten organisaatio varmistaa, että henkilökunta ja opiskelijat ovat perehtyneet käytössä oleviin teknologioihin?

Käytössä oleviin teknologioihin perehtyminen voidaan varmistaa järjestämällä säännöllisiä koulutuksia, työpajoja sekä huolehtimalla, että organisaatiolla on olemassa selkeät ja ajantasaiset ohjeet ja resurssit itsenäiseen käyttöönottoon ja opiskeluun.


Miten arvioidaan teknologian suorituskykyä ja toimintavarmuutta?

Suorituskykyä ja toimintavarmuutta voidaan arvioida käyttämällä seurantatyökaluja ja keräämällä palautetta käyttäjiltä.

Yhteydet-laitteet-ohjelmistot

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page