top of page

Verkkoyhteydet, laitteet ja ohjelmistot


Tarkoituksenmukaiset verkkoyhteydet sekä riittävä ohjelmisto- ja laitekanta mahdollistavat opetuksen ja ohjauksen sekä etä- että lähitilanteissa ja näiden erilaisissa yhdistelmissä. Näiden ylläpitoon ja päivittämiseen on oltava selkeät käytänteet sekä systemaattinen seuranta ja arviointi. Oheinen oppimateriaali antaa sinulle hyvät valmiudet kehittää tätä aluetta.


 

Ydinasiat


Teknologiavalinnat ja verkkoyhteydet

Valitaan laitteet, ohjelmistot ja verkkoratkaisut, jotka yhdessä tukevat koulutuksen tarpeita ja mahdollistavat saumattoman opetuksen. 


Ylläpito ja päivitykset

Varmistetaan laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien jatkuva toimivuus ja turvallisuus säännöllisten huoltojen, päivitysten ja tarkistusten kautta, sekä reagoimalla nopeasti mahdollisiin teknisiin ongelmiin. 


Tukipalvelut

Tarjotaan jatkuvaa ja reagoivaa IT-tukea päivittäisiin tarpeisiin. 


Henkilökunnan ja opiskelijoiden koulutus

Varmistetaan riittävällä koulutuksella ja ohjeistuksella, että kaikki osaavat hyödyntää tarjolla olevaa teknologiaa tehokkaasti. 


Skaalautuvuus ja elinkaari: Valitaan teknologiaratkaisuja, joita voidaan mukauttaa erikokoisiin oppimisympäristöihin ja eri opetusmuotoihin. Teknologiaratkaisuja valittaessa huomioidaan niiden elinkaaret. 


Laadunvalvonta ja oppimisanalytiikka

Seurataan ja arvioidaan teknologian vaikutusta oppimisen laatuun ja saavutuksiin.


Yhteydet-laitteet-ohjelmistot

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page