top of page

Tietosuoja


Tietosuoja on henkilötietojen suojaamista ja käsittelemistä koskevia sääntöjä ja periaatteita. Se liittyy henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen, käyttöön, luovuttamiseen ja hävittämiseen. Tietosuojan tavoitteena on turvata yksilön oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan. Tässä teemassa opit, mitä tietosuoja tarkoittaa käytännössä sekä mikä on johdon rooli tietosuoja-asetuksen noudattamisessa.   


 

Ydinasiat


Johto on vastuussa tietosuojan toteutumisesta organisaatiossa, ei tietosuojavastaava . 


Tietosuojan keskeiset periaatteet auttavat varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti, suojaten samalla yksilöiden yksityisyyttä.


Lisätietoa: https://tietosuoja.fi/tietosuojaperiaatteet


Organisaatiossa on useita tietosuojaan liittyviä rooleja ja vastuita, jotka varmistavat henkilötietojen asianmukaisen hallinnan ja suojaamisen. Rooleja ovat mm. rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja tietosuojavastaava.

 

Tietosuojan ja tietoturvan ero tulee ymmärtää .


Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö ja muut säännökset tulee tunnistaa ja ottaa huomioon toiminnassa .


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät


Tietosuoja

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page