top of page

Tiedonhallintalaki


Sisältö käsittelee tiedonhallintalakia ja se on suunnattu koulutuksen mahdollistajille. Ideaalitilanne on, että organisaatio on perehtynyt tiedonhallintalakiin ja tehnyt sen mukaiset toimenpiteet, tietää mitä vaatimuksia laissa on ja millaisilla toimenpiteillä niitä toteutetaan sekä miten lain vaatimuksia peilataan oman organisaation toimintaan.   


 

Ydinasiat


  • Tiedonhallintaan liittyvät vastuut tulee olla määritettynä.   


  • Tunnista ja nimeä tietovarannot.   


  • Kuvaa tunnistetut toimintaprosessit sekä niiden sidokset muihin prosesseihin ja tietovarantoihin.  


  • Laadi organisaation asiakirjajulkisuuskuvaus, arkistonmuodostussuunnitelma (arkistosuunnitelma) ja tiedonohjaussuunnitelma.  


  • Listaa käytössä olevat tietojärjestelmät. 

     

  • Kartoita ja suorita tarvittavat tietoturvallisuustoimenpiteet.  (TihL 609/2019, 5§)   

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät


Tiedonhallintalaki

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page