top of page

Luottamuksellisuus


Turvaamalla suojattavan kohteen luottamuksellisuus pyritään estämään tiedon näkyminen ulkopuolisille tahoille. 

 

Eheyden tarkoituksena on puolestaan varmistaa, että informaatiota ei päästä muokkaamaan ilman asianmukaisia valtuutuksia. 

Teknisillä toimenpiteillä, kuten salauksilla, voidaan esimerkiksi edistää tiedon luottamuksellisuutta ja eheyttä. Ulkopuoliset tahot eivät pysty lukemaan tai muokkaamaan kyseistä tietoa. Mikäli suojattava kohde on salattu, tallennettu fyysiselle ulkoiselle medialle ja toimitettu turvattuun tilaan, voidaan puhua jo hyvästä luottamuksellisuudesta ja eheydestä. 

 

Tiedon saatavuus on kuitenkin huono, koska käyttäjä joutuu ensin hakemaan tallennusmedian ja avaamaan salatun tiedoston. Luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistaminen on yksittäin helppoa, mutta kaikkien kolmen yhtäaikainen toteuttaminen vaatii suunnittelua. 


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät

Tietoturva ja kyberturva

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page