top of page

Tietosuoja


Yleisen tietoturvan lisäksi yritysten on pystyttävä tarjoamaan työntekijöilleen ja muille sidosryhmille lain velvoittama yksityisyyden suoja. Tämä tietosuojana tunnettu termi tarkoittaa ihmisestä kerättävien henkilökohtaisten tietojen tallennusta ja käsittelyä koskevia asioita. Termiä ei pidä sekoittaa tietoturvaan, jonka tarkoituksena on kokonaisvaltaisempi tietojen suojeleminen.  

Nykyaikaiset Internetissä toimivat palvelut mahdollistavat esimerkiksi henkilön sijainnin näyttämisen kartalla matkapuhelimen avustuksella. Tällaisen palvelun tarjoaminen muille, ilman asianomaisen lupaa, olisi yksityisyyden loukkaamista. Yritysmaailmaan sopivampi esimerkki on työntekijöiden henkilötietojen paljastuminen ulkopuolisille henkilöille.  


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät

Tietoturva ja kyberturva

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page