top of page

Tietoturva on tietojen suojaamista  


Jokaisella yrityksellä on hallussaan tietoja, jotka ovat heille tärkeitä turvattavia kohteita. Toimenpiteitä ja menettelyitä, joilla nämä asiat suojataan, kutsutaan yhteisellä nimellä tietoturvaksi.  Syitä tietojen turvaamiseen on monia. Esimerkiksi taloudellisesta näkökulmasta tärkeäksi muodostuu liikesalaisuuksien suojaaminen. Juridiset vaatimukset saattavat puolestaan määrätä erilaisten aineistojen, kuten henkilötietojen käsittelemisestä.  

Hallinnolliset toimenpiteet vs. tekniset toimenpiteet


Yrityksen toimialasta ja koosta riippuen, tietoturvaa voidaan toteuttaa eri tavoilla. Tietoturvasta vain 20 prosenttia on teknistä suojaamista, kuten palomuurilaitteistojen ja virustorjuntaohjelmistojen käyttöä. Loput 80 prosenttia ovat puolestaan hallinnollisia toimenpiteitä, jotka sisältävät esimerkiksi kouluttamista ja päivittäisten toimintatapojen ohjeistamista.  

Tietoturva ja kyberturva

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page