top of page

Tietoturva ja kyberturva


Mistä tiedämme, mitä tietoturva- ja kyberuhkia meitä uhkaa? Miten varaudumme näihin, jotta ne eivät vie tietoja ja vaaranna toimintaamme? Miten ja kuka kouluttaa henkilöstömme, jotta he osaavat toimia erilaisissa tietoturvallisuuden kannalta uhkaavissa tilanteissa? Miten uhkatilanteista tulisi dokumentoida? Miten organisaatio huolehtii, että toimintaa uhkatilanteissa arvioidaan ja tietoturvakäytäntöjä kehitetään kokemusten pohjalta?  

Tavoitteena on, että osion aineistoihin tutustumisen ja käyttöönottamisen jälkeen oppilaitos on varautunut erilaisiin tietoturva- ja kyberuhkiin, henkilöstöllä on valmiudet toimia erilaisissa tietoturvallisuuden kannalta uhkaavissa tilanteissa ja kokemusten pohjalta tietoturvakäytäntöjä kehitetään. 

”Cyber Security eli kyberturvallisuus viittaa turvallisuuden osa-alueeseen, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan sähköisten järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin. Kyberturvallisuus koskee sekä julkisia organisaatioita että yksityisiä yrityksiä. Cyber Security eroaa tietoturvasta siinä, että tietoturva viittaa nimensä mukaisesti tiedon turvaamiseen, kyberturvallisuus taas kattaa verkon kautta tehtävät tietomurrot ja verkon välityksellä toimivan digitaalisen infrastruktuurin turvallisuuden.” 

Lainaus: itewiki.fi/opas/cyber-security


 


Päivitetty 9.4.2024

Tekijät

Tietoturva ja kyberturva

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page