top of page

Saavutettavuuden huomioiminen


Miten saavutettavuus tulisi ottaa huomioon, kun ollaan hankkimassa digipalveluita tai kun kehitetään digipalveluiden sisältöä tai teknistä palvelua?  


  1. Oppilaitoksella on hyvä olla käytössään saavutettavuuden tarkistuslista, tai muu ohjeistus hankinnoista vastaavalle.  


  2. Saavutettavuus otetaan huomioon kilpailutusten laatupisteytyksessä.  


  3. Palvelun toimittajalta edellytetään saavutettavuusosaamista. Toimittaja raportoi tarjottavan verkkopalvelun saavutettavuustason. Kun palvelu on valmis, toimittaja vastaa saavutettavuusselosteen toimittamisesta. Jos saavutettavuusselosteessa on puutteita, sovitaan aikataulusta, jolloin puutteet korjataan.  


  4. Oppilaitokseen suositellaan nimettävän saavutettavuusvastaava tai -työryhmä, jonka vastuulla on palvelujen saavutettavuuden arviointi. Lisäksi on hyvä suorittaa käyttäjätutkimuksia ja -testejä eri käyttäjäryhmien kanssa (esim. näkö- ja kuulovammaiset).  

 

Saavutettavan sisällön on täytettävä verkkosaavutettavuuden neljä periaatetta (”POUR-periaatteet”):  

 

Havaittava (Perceivable) – sisällön olisi oltava saavutettavissa ainakin yhden käyttäjän aistin avulla. Esimerkiksi kuvat kuvaillaan vaihtoehtoisella tekstillä näkövammaisia käyttäjiä varten.  

Hallittava (Operable) – sisältöä voidaan hallita erilaisin työkaluin. Esimerkiksi ihmiset, jotka eivät voi käyttää hiirtä, voivat hallita sisältöä käyttäen pelkästään näppäimistöä. Eli nettisivuilla voi liikkua nuolinäppäimillä. 

Ymmärrettävä (Understandable) – käytetään selkeää ja yksinkertaista kieltä sekä ennakoitavia ja johdonmukaisia rajapintoja. Virkkeet eivät saa olla liian pitkiä. Tämä auttaa ihmisiä, joilla on kognitiivisia rajoitteita tai lukemisen erityisvaikeus.  

Toimintavarma (Robust) – verkkosivuston tai sovelluksen olisi toimittava hyvin eri alustoilla, selaimilla ja laitteilla, mukaan lukien avustava teknologia.  


 

Esimerkkejä saavutettavuuden huomioimisesta

 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät
Digipalveluiden saavutettavuus

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page