top of page

Usein kysyttyä


Ketä saavutettavuusvaatimukset koskevat? 

Kaikkia julkisia toimijoita, kuten ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Organisaatiosi on tehtävä verkkopalveluistaan saavutettavuusarviointi, laadittava saavutettavuusseloste ja julkaistava se verkkosivustolla. 

 

Lisätietoa: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/soveltamisala-kuulummeko-lain-piiriin/  


Mitä palveluja saavutettavuusvaatimukset koskevat? 

Lain saavutettavuusvaatimukset koskevat kaikkia verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia, jotka ovat tarjolla verkossa, olivat ne sitten avoimia kaikille tai vaativat kirjautumisen. Tällaisia ovat esimerkiksi oppilaitoksen verkkosivut ja verkko-oppimisalustat. 


Lisätietoa: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/mita-palveluja-ja-sisaltoja-laki-koskee/  


Mitkä ovat digitaalisten palveluiden saavutettavuusvaatimukset? 

Saavutettavuuden neljä periaatetta ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus. Lain mukaisia kriteereitä näihin liittyen on yhteensä 49 kappaletta. 


Lisätietoa: WCAG 2.1: lain vaatimukset - Saavutettavuusvaatimukset 


Lisätietoa: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/opastusvideoita-wcag-kriteereista/  


Mikä on saavutettavuusseloste? 

Saavutettavuusseloste tulee laatia jokaiselle verkkopalvelulle. Saavutettavuusseloste kertoo palvelun saavutettavuudesta, ja siinä yksilöidään mitä puutteita palvelun saavutettavuudessa on.


Saavutettavuusselosteen laatimiseen löytyy ohjeet ja työkalu: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuusseloste/  


Lisätietoa: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/tietoa-saavutettavuusselosteesta/  


Mitä tapahtuu, jos palvelu ei ole saavutettava? 

Jos digitaalisen palvelun käyttäjä tarvitsee sisältöä, joka ei täytä saavutettavuusvaatimuksia, käyttäjällä on oikeus saada nämä sisällöt käyttäjän kannalta saavutettavalla tavalla.  Palvelun käyttäjä voi tehdä puutteellisesta saavutettavuudesta Aluehallintovirastoon saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön.   


Lisätietoa: Video saavutettavuuskantelun käsittelystä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa https://youtu.be/i2HgQUAkNpM  


Kuka hyötyy saavutettavista digipalveluista? 

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus merkitsee tuotteiden, viestinnän tai palvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ja se on yhdenvertaisuuden edistämistä. 

 

Lisätietoa: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/yleista-saavutettavuudesta/kenelle-saavutettavuus-on-tarkeaa/  


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät

Digipalveluiden saavutettavuus

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page