top of page

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus


Aihe on suunnattu koulutuksen mahdollistajille, ja sen sisältö käsittelee digitaalisten palvelujen saavutettavuutta. Aiheesta tulisi oppia se, mitä saavutettavuus on digitaalisissa palveluissa ja miten se huomioidaan palveluiden hankinnoissa sekä palveluiden ja niiden sisältöjen kehittämisessä. Organisaatiolla tulisi olla määriteltynä ja käytössä tarvittavat roolit, resurssit ja prosessit saavutettavuuden toteuttamiseen.   

 Ydinasiat

  • Saavutettavuusdirektiivi ja laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta edellyttävät, että julkisten toimijoiden digitaaliset palvelut ovat saavutettavia. Palveluita hankkiessaan toimijoiden on ostettava saavutettavat palvelut.  


  • Lain saavutettavuusvaatimukset koskevat kaikkia verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia, jotka ovat tarjolla verkossa, olivat ne sitten avoimia kaikille tai vaativat kirjautumisen.  


  • Saavutettavat palvelut hyödyttävät kaikkia, eivät vain erityisryhmiä. Suomessa yli 1,2 miljoonaa ihmistä tarvitsee saavutettavuutta, ja selkokielestä hyötyisi 20–25 % suomalaisista.  


  • Saavutettavuuteen kuuluu palveluiden hankinta, sisällön kehittäminen, tekninen toteutus, kehittäminen ja seuranta.  


  • Saavutettavuuden neljä periaatetta ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus. Lain mukaisia kriteereitä näihin liittyen on yhteensä 49 kappaletta.  


  • Organisaation on ylläpidettävä saavutettavuusselostetta, joka kertoo saavutettavuuden tilan ja mahdolliset puutteet. 


Saavutettavuusdirektiivi koskee myös kaikkia sisältöjä, joita tuotamme tai hankimme. Tutustuthan siis myös oppimateriaaleja koskevaan saavutettavuussisältöön sivuilla "digioppimateriaalin tuottaminen"


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät

Digipalveluiden saavutettavuus

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page