top of page

Digitalisaatio tiedonkulun, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisessä


Jotta organisaatio voi tehokkaasti hyödyntää digitalisaatiota sujuvan, yhteisöllisen ja turvallisen arjen työkaluna, on tärkeää hahmottaa digitaalinen kenttä, ”digimaisema”, jolla operoidaan.   

Yhteiset ja turvallisuutta lisäävät kokemukset vahvistavat hyvinvointia. Yhteisöllisyyttä voi syntyä virtuaalisesti, kun käytetään soveltuvia digitaalisia ja saavutettavia toimintamalleja. Digiturvallisuutta voidaan lisätä johdonmukaisilla teoilla, jotka ovat kaikkien vastuulla.  


Digimaisemoinnin tavoitteena on tuoda läpinäkyvyyttä digitaaliseen toimintakulttuuriin. Tutustu esimerkkeihin digimaisemasta, joissa kuvattuna organisaation tiedonkulkuun ja digitaalisiin toimintatapoihin liittyviä sovelluksia ja käytänteitä. Tutustu digimaisema-esimerkkeihin aiheessa "opetus- ja menetelmäosaaminen".


Vahvista yhteisöllisyyttä myös digitaalisin keinoin.   Monipuolisuus kohtaamisissa ja yhteisöllisyyttä lisäävät toimintatavat ovat avainasiat hyvinvoinnissa ja arjen yhteisessä tekemisessä. Tarvitaan sopiva määrä kohtaamista kasvokkain ja tarkoitukseen sopivat kohtaamiset etätoteutuksin.    

Turvallisuus ja riskienhallinta edellyttävät tietoisuutta ja systemaattisia turvallisuustekoja  Työturvallisuuteen liittyvää toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja määräykset.   Keskeistä arjessa on työturvallisuudesta tietoiseksi tuleminen ja vaarojen tunnistaminen. Tutustu tarkempiin turvallisuusjohtamisen esimerkkeihin turvallisuus ja riskienhallinta -osiossa.   

 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät Jonna Malmivuori ja Mirva Julkunen

Digitalisaatio tiedonkulussa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page