top of page

CASE alueellinen kumppanuusverkosto VÄLKKY 


Ensimmäisen kumppanuussopimuksen allekirjoittajia oli seitsemän. Vuonna 2014 kumppanuusverkosto täydentyi kahdella uudella oppilaitoksella.


Välkky-oppilaitosverkostossa ovat tällä hetkellä:   


Ammattiopisto Tavastia

Eerikkilän Urheiluopisto

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä  

Hevosopisto (Ypäjä)  

Hyria koulutus  

Hämeen ammatti-Instituutti  

Kiipulan ammattiopisto  

Valkeakosken ammattiopisto  


Kumppanuussopimuksella oppilaitokset sitoutuvat kehittämään yhdessä toisen asteen ammatillista koulutusta ja siihen liittyvää työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Välkky-yhteistyössä oppilaitokset kehittävät toimintojaan, parantavat tuloksellisuuttaan ja koulutuksen laatua sekä hakevat aktiivisesti keinoja palvellakseen työelämää tehokkaasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Verkoston oppilaitosten opiskelijamäärä on yhteensä yli 11 000 ja henkilöstön määrä n. 1600 henkilöä.  

Verkoston yhteistyö on tavoitteellista ja toiminta pohjautuu toimintasuunnitelmaan. Tällä hetkellä toimintasuunnitelman keskiössä ovat jatkuvan oppimisen, digitalisaation, kestävän tulevaisuuden, alueellisen työelämäyhteistyön sekä ammatillisen koulutuksen imagon ja näkyvyyden kehittäminen.  

Välkky-oppilaitosverkoston toiminta on alusta lähtien perustunut johtoryhmän ja eri työryhmien toimintaan.

 

Työryhmät ja niiden kokoonpanot ovat vuosien varrella vaihtuneet.


Tällä hetkellä Välkky-työryhmiä ovat:  

  • Digipedagogiikka  

  • Erityinen tuki, ohjaus  

  • Kansainvälisyys  

  • Pedagoginen kehittäminen  

  • Talous- ja henkilöstöhallinto  

  • Teknologian hyödyntäminen  

  • Viestintä  

 

Välkky-verkoston yhteinen työskentelyalusta oli alkuvaiheessa Wikispaces. Myöhemmin työskentelyalustaksi vaihtui Teams, jossa johtoryhmällä ja työryhmillä on omat kanavat. Kaikki kanavat ovat avoimia kaikille Teams-tiimiin kuuluville eli työryhmien jäsenet voivat tutustua myös toisten työryhmien jakamiin tiedostoihin ja muistioihin.


Työryhmät kokoontuvat sisällöllisten tarpeidensa mukaisesti suunnitelluilla tavoilla ja rytmillä, esimerkiksi 4 kertaa vuodessa. Työryhmien työskentely tapahtuu nykyisin usein Teams-kokouksissa, mutta työryhmät kokoontuvat tarvittaessa myös kasvokkaisiin ja hybridimallilla toteutettuihin tapaamisiin. Myös erilaisia benchmarking-käyntejä toteutetaan sekä etä- että lähitoteutuksina.  

Välkky-verkoston toiminnan ja yhdessä tekemisen kautta vertaillaan oppilaitosten käytäntöjä ja toiminnan tuloksia sekä ideoidaan uutta. Yhteistyön tuloksena on mm. toteutettu erilaisia julkaisuja ja hankkeita sekä kehitetty yhteisiä toimintatapoja. Verkoston yhteistyön tekemiseen liittyvien kustannusten jaosta sovitaan tapauskohtaisesti.   


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät Riikka Lehto, Ari-Pekka Nieminen, Olli Vuorinen ja Markus Yli-Hemminki

Strategiset kumppanuudet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page