top of page

Case työpaikkaohjaajakoulutus verkossa Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa järjestetään työpaikkaohjaajakoulutusta kuukausittain verkkokoulutuksena. Koulutus on sisällöltään sama kaikille koulutusaloille ja sen tarkoituksena on työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen ja oppilaitoksen teoriaopintojen yhteistyön mahdollistaminen työpaikkaohjaajan osaaminen varmistamalla.  

  

Työpaikkaohjaajakoulutus on avoinna Turun Aikuiskoulutuskeskuksen verkkosivuilla koko ajan. Koulutukseen ilmoittaudutaan netin kautta ja hakemus rekisteröityy oppilashallintajärjestelmä Studentaan.  

  

Viikkoa ennen kuukausittaista aloituspäivää, joksi Aikuiskoulutuskeskuksessa on sovittu joka kuukauden ensimmäinen arkitiistai, koulutusassistentti poimii järjestelmästä saapuneet hakemukset ja lähettää opiskelijoille sähköpostin kautta Teams-kutsun aloitukseen. Samalla assistentti liittää hakijat koulutukselle ja järjestelmä luo heille tilin oppilaitoksen Google Workspace -oppimisympäristöön.   

  

Ennen yhteistä koulutuksen aloitusta kouluttaja varmistaa tilien toimivuuden kutsumalla oppilaat tarkoitusta varten luotuun Google Classroom -kurssiin. Koulutuksen aloittavassa Teams-kokouksessa käydään läpi verkkokoulutuksen sisältö ja varmistetaan että oppilaat osaavat käyttää oppimisympäristöä.  

  

Verkkokoulutus on jaettu neljään eri osa-alueeseen ja vastaavat noin 7h itsenäistä työskentelyä:


  • Työpaikkaohjauksen perusteet

  • Ammatillinen koulutus ja tutkintojärjestelmä: lait ja asetukset

  • Työelämässä tapahtuva oppiminen

  • Palautteen antaminen


Jokainen osio sisältää opiskeltavaa materiaalia sekä aiheeseen liittyviä linkkejä. Opiskeltuaan kaikki osa-alueet opiskelijan tulee suorittaa verkkokoulutukseen sisältyvä testi. Testi on rakennettu Google Forms -alustalle ja siinä on 40 monivalintakysymystä, joista opiskelijan on saatava oikein 70% läpäistäkseen koulutuksen.  

  

Verkkokoulutuksen Google-tunnukset ovat voimassa 30 päivää. Viikkoa ennen voimassaolon päättymistä koulutusassistentti lähettää osallistujille viestin, jossa muistutetaan voimassaolon päättymisestä sekä tarjotaan tukea, jos sille on tarvetta.  

  

30 päivän jakson päätyttyä kouluttaja hakee testin tulokset sekä palautteen järjestelmästä ja assistentti ilmoittaa osallistujille testin tuloksen. Työpaikkaohjaajakoulutuksesta lähetetään postitse todistus sekä ilmoitetaan mahdollisuudesta hakea Sertifioitua työpaikkaohjaajakorttia.  

  

Kevääseen 2023 mennessä Työpaikkaohjaajan verkkokoulutus on ollut avoinna 15 kk ja sen on käynyt noin 150 henkilöä. Koulutus on saanut hyvän palautteen ja erityisesti on mainittu positiivisena mahdollisuus opiskella itsenäisesti silloin kun se parhaiten sopii. Alun perin syy koulutuksen toteuttamiseen olivat juuri osallistujien aikatauluhaasteet. Tällä hetkellä testin suorittaneiden tulosten keskiarvo on yli 90% vastuksista oikein.  


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijä Pasi Ylirönni

Strategiset kumppanuudet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page