top of page

Usein kysytyt kysymykset


Mitä VÄLKKY-verkoston yhteistyö on?

 • Vapaamuotoista ja perustuu yhden oppilaitoksen tavoitteisiin    

 • Opetusministeriön määräämää ja perustuu laista pakollisiin kokoontumisiin kerran vuodessa  

 • Tavoitteellista ja toiminta pohjautuu toimintasuunnitelmaan (oikea)   


Mihin verkostoihin oppilaitoksen kannattaa kuulua? 

Oppilaitos saa yleensä päättää itse mihin verkostoihin se kuuluu, mutta sen olisi hyvä arvioida tasaisin väliajoin omien verkostojensa kattavuutta esittämällä nämä kysymykset:

 • Mihin tarpeeseen tai tavoitteeseen liittyen ne on muodostettu?  

 • Puuttuuko jokin verkosto? 

 • Onko jokin verkosto käynyt tarpeettomaksi? Miksi? 


Miksi kuuluisin valtakunnalliseen työpaikkaohjaajakouluttajien vertaisverkostoon?

 • Voi jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä voi saada vertaistukea ja -palautetta. 

 • Osallistujat voivat tuottaa sisältöjä, muokata niitä, kommentoida, keskustella, jakaa aineistoja ja verkostoitua keskenään. 

 • Voi saada tukea toisilta asiantuntijoilta, jotka työskentelevät samojen asioiden parissa. Toisen ihmisen näkökulma antaa kattavuutta kehitystyöhön, koska usein yhteistyössä havaitaan paremmin yksityiskohtia, asioiden välisiä yhteyksiä ja hahmotetaan kokonaisuuksia. 

 • Voi käyttää toisten asiantuntemusta omassa työpaikkaohjaajakoulutuksessa. 

 • Verkostoon kuuluvat voivat yhdessä toteuttaa erilaisia koulutuksia/seminaareja ja siten tavoittaa enemmän työpaikkaohjaajia. 

 • Jaettu tieto ei vähennä jakajan tietoja. Päinvastoin: jokainen jakaja saa verkostosta paljon itselleen. 

 • Vapaaehtoinen osallistuminen motivoi, mikäli se ei vaadi suuria ponnistuksia. 


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät: Markus Yli-Hemminki, Ari-Pekka Nieminen, Riikka Lehto, Olli Vuorinen ja Harriet Bystedt

Strategiset kumppanuudet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page