top of page

Verkostojohtaminen


Pohdi (ja kirjoita halutessasi itsellesi muistiin) oman oppilaitoksesi näkökulmasta:


  1. Millaisia verkostoja oppilaitoksellasi on?   

  2. Mihin tarpeeseen tai tavoitteeseen liittyen ne on muodostettu?  

  3. Puuttuuko jokin verkosto tai onko jokin verkosto käynyt tarpeettomaksi? Miksi?  

  4. Miten verkostot ovat organisoituneet? Ovatko ne löyhiä verkostoja vai onko niillä selkeä sovittu vetäjä?   

  5. Ketkä verkostojen toimintaan osallistuvat?  

  6. Miten verkostot toimivat käytännössä? Onko niillä alatyöryhmiä? Kokoontuvatko verkostot kasvokkain vai digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen?  

  7. Miten verkostoille asetetaan tavoitteet ja miten niitä seurataan?  

  8. Miten verkostojen toiminta on rahoitettu?  

 

Edellä olevien pohdintojen tueksi voit tutustua Valtioneuvoston julkaisemaan Verkostojohtamisen oppaaseen:


https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161513/VNK_12_19_Verkostojohtamisen_opas.pdf?sequence=4&isAllowed=y   

 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät Riikka Lehto, Ari-Pekka Nieminen, Olli Vuorinen ja Markus Yli-Hemminki

Strategiset kumppanuudet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page