top of page

Case eRiveriaTutustu case-esimerkkiin eRiverian opiskelijapalautteista.


Case-esimerkki_eRiveria opiskelijapalautteet
.pdf
Lataa PDF • 147KB

Pohdi teemaa tämän jälkeen oman työsi näkökulmasta ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 

1. Mitä digitaalisiin koulutuspalveluihin liittyvää palautetta sinä voisit kerätä työssäsi?   

2. Miten käytännössä keräisit palautteen?  

3. Miten saatu palaute analysoitaisiin?  

4. Miten palaute raportoitaisiin ja käsiteltäisiin? Kenen vastuulla nämä ovat?  

5. Olisiko kerättyä palautetta mahdollista hyödyntää laajemminkin organisaation toiminnassa? Jos ei, miten palautteenkeruuta voisi kehittää siten, että saatu palaute hyödyttäisi laajempaa joukkoa?  
Palaute digitaalisista koulutuspalveluista

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page