top of page

Johdanto


Tässä aiheessa tutustutaan yleisesti ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin periaatteellisen tason kyvykkyyksiin, yhteiskuntavastuu -teemaan digitalisaation näkökulmasta sekä verkostoitumisen –kyvykkyyteen.

 

Teemat ovat tärkeitä osa-alueita ottaa haltuun organisaation uudistumis- ja muutoskyvykkyyden kehittämisessä, digitalisaation johtamisessa ja osaamisen kokonaisvaltaisessa ja tulevaisuusorientautuvassa johtamisessa.  

 

Organisaatiossa tulee myös pohtia, mitä resursseja tarvitaan, jotta voidaan huolehtia uudistumiskyvykkyydestä digitalisaation vaatimusten mukaisesti sekä miten henkilöstö- ja talousresurssit tukevat strategisia painopisteitä ja miten näiden resurssien kohdentumista ja riittävyyttä seurataan ja arvioidaan systemaattisesti. 


 

Ydinasiat


Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurissa määritetyt yhteiset kyvykkyydet otetaan huomioon / niitä hyödynnetään organisaation kokonaisarkkitehtuurityössä. Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri rakennettiin OPH:n rahoittamassa KARKKI-kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen- hankkeessa. Viitearkkitehtuurin periaatteellisella tasolla on määritetty yhteiset kyvykkyydet: https://wiki.eduuni.fi/display/KARKKI/Kyvykkyydet 


Kyvykkyyksien osa-alueiden (toimintamallit, prosessit, tiedot, kanavat, rahoitus, osaaminen ja resurssit) avulla tuotetaan organisaation palvelut ja arvo asiakkaille.

Kyvykkyystarkastelun avulla on tärkeää osata tunnistaa organisaation keskeiset kyvykkyydet eli strategiset ydinkyvykkyydet. Ne ovat toiminnan kannalta välttämättömiä ja tuottavat asiakasnäkökulmasta erottuvaa lisäarvoa, eli niistä muodostuvat organisaation menestystekijät.

Toimintaa tukevat kyvykkyydet liittyvät viitearkkitehtuurin kontekstissa tutkintojen ja koulutusten järjestämisen edellytyksiin ja mahdollistavat palvelujen toteuttamisen.

Kyvykkyys ei ole sama asia kuin osaaminen, mutta kyvykkyyteen liittyy aina osaamista. Organisaation kyvykkyydet = organisaation osaamisten summa.

Kyvykkyyksiä pitää hallita, niiden kehittymistä pitää seurata ja arvioida säännöllisesti. Mitä nopeammin kyvykkyydet pystyvät kehittymään ja tarvittaessa uudistumaan ennakointitiedon, asiakastarpeen ja toiminnan perusteella, sitä kilpailukykyisempi, ketterämpi ja uudistumiskykyisempi organisaatio on.

Verkostoituminen on kyvykkyys, johon yhä kiihtyvämmin muuttuvassa ja epävarmassa toimintaympäristössä kannattaa kiinnittää huomiota. Verkostot ovat organisaation osaamista ja tulevaisuudessa yhä vahvempi osa organisaation palveluntuotantoa ja arvon muodostusta asiakkaille.

Digitalisaation tuomissa muutoksissa ei kannata unohtaa vastuullisuutta ja kestävää tulevaisuutta. Organisaatioiden kannattaakin pohtia, mistä ne tarkoittavat käytännön toimien tasolla. 


Digitaalisuus tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta se voi myös aiheuttaa riskejä ja haittoja, jos sitä ei käytetä vastuullisesti. Se sisältää myös tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, kuten henkilötietojen suojaamista ja tietojen väärinkäytön ehkäisyä ja varautumista verkkouhkia ja tietomurtoja vastaan. Organisaatioiden vastuu on varmistaa, että digitaaliset toiminnot edistävät kestävää kehitystä ja hyvinvointia kaikille yhteiskunnan jäsenille. 

Harjoittele VR-ympäristössä!


Minkälaiset digivalmiudet organisaatiossasi on? Tiedätkö, mikä on digimaisema tai miten sellainen rakennetaan? 

Tai mitä digitaalisia työkaluja voi hyödyntää oppijoiden aktivoinnissa tai palautteen keräämisessä?
Siirry VR-ympäristön aulaan tästä!


Siirry kaikkiin VR-ympäristön aktiviteetteihin 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Maria Lanteri,


Resurssit & uudistumiskyvykkyys

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page