top of page

Digiympäristöjen tuki ja ohjaus


Tämä teema käsittelee sitä, miten opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa huomioidaan kaikkien opiskelijoiden tarvitsema tuki ja ohjaus digitaalisessa ympäristössä. Tämä oppisisältö perehdyttää kartoittamaan organisaation valmiuksia saavuttaakseen digitalisaation laadukkaamman hyödyntämisen.  


 

Ydinasiat


Sisällöstä löytyy organisaatiosi digivalmiuksia esiin tuova kartoituslista, jonka avulla voit kehittää valmiuksia entistä tuloksellisemmaksi.  


Teeman oppisisällössä olevassa opetushallituksen opetusneuvos Minna Taivassalon esityksessä tuodaan esille sitä, miten mahdollistetaan joustavat, yhdenvertaiset ja laadukkaat yhteisölliset mahdollisuudet kaikille? Tavoitteena on erilaisten digitaalisten ratkaisujen pedagogisesti mielekäs hyödyntäminen erilaisten opiskelijoiden oppimisprosessin ohjauksessa eri ympäristöissä.  


Keskeisiä kehittämiskohteita tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat:  


  • Koulutuksen palvelu- ja tuotevalikoiman kehittäminen paikkariippumattomuuden näkökulmasta  


  • Tasa-arvon ja saavutettavuuden eri näkökulmien huomioiminen  


  • Digitaalisen läsnäolon, vuorovaikutuksen ja osallisuuden tukeminen 

     

  • Oppimisdatan ja -analytiikan sekä tekoälyn tarkoituksenmukainen hyödyntäminen  


  • Fyysisen ja psyykkisen terveyden suojeluosaaminen ja erilaisten oppimisympäristöjen turvallisuus  


  • Hyvä ohjaus kuuluu kaikille oppijoille, ja ohjausta toteutetaan oppilaitosympäristössä työskentelevien yhteistyönä.    Opetushallitus on tuottanut hyvän ohjauksen kriteerit, jotka tulisi olla kaikkien koulutuksen järjestäjien esihenkilöiden, sekä opettajien ohjenuorana suunnitellessa ja toteuttaessa ohjausta oppilaitoksessa.  


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijä Jouko Ignatius


Digiympäristön tuki ja ohjaus

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page