top of page

Omien laitteiden käytön linjaukset


Tässä yhteydessä ”omien laitteiden käyttö” tarkoittaa opiskelijan omien tietoteknisten laitteiden  

(tietokone, mobiililaitteet) hyödyntämistä opiskelussa (BYOD, Bring Your Own Device). Myös henkilöstö voi hyödyntää omia laitteitaan, mutta tämä lienee poikkeuksellista. Lähtökohtaisesti tietotekniset laitteet ovat niin merkittävä työkalu opetus- ja ohjaushenkilöstölle, että ne tarjotaan työnantajan toimesta. 


 

Ydinasiat


Oppimistavoitteet
 • Organisaatiossa tiedetään, että omien laitteiden käytöstä voi ja kannattaa ohjeistaa ja linjata.


 • Organisaatio on tehnyt linjauksia tai suosituksia liittyen opetus- ja ohjaushenkilöstön tai opiskelijoiden omien laitteiden käyttämiseen organisaation palvelujen tuottamisessa ja käyttämisessä. Näistä on olemassa ohjeistus, jonka ajantasaisuutta seurataan ja arvioidaan.


 • Organisaatio on määritellyt tahon, joka ohjeistaa omien laitteiden käytöstä ja jonka vastuulla toiminnan ajantasaisuuden seuraaminen ja ohjeistuksen päivittäminen on.  


 • Organisaatio huolehtii, että suositukset/ohjeistukset ovat kaikkien käyttäjien tiedossa ja saavutettavia.


Toimintasuosituksia 
 • Omien laitteiden käytön hyötyjä 


 • Organisaation kustannukset vähenevät 


 • Laitteiden käyttömukavuus ja tehokkuus lisääntyvät 


 • Käyttäjien etä- ja hybridityöskentely helpottuu, kun sama laite on käytössä aina 


 • Omista laitteista pidetään todennäköisesti parempaa huolta kuin oppilaitoksen laitteista 


 • Käyttäjien ja organisaation digivalmiudet kehittyvät  Huomioitavia asioita omien laitteiden käytössä 
 • Laitteiden vaatimusmäärittelyt

 • Tietoturvan ja -suojan varmistaminen 


 • Vastuut (laitteiden rikkoutumistilanteet jne.):

  • Jokainen koulutuksenjärjestäjä päättää itse siitä, minkä verran vastuuta ne ottavat, jos oppilaan laite katoaa, vaurioituu tai varastetaan 


  • Laitteen takuu ja omistajan kotivakuutus ovat ensisijaisia rikkoutumistilanteissa 


 • Infra- ym. vaatimukset kampuksella 


  • Hyvä langaton verkko 


  • Latausmahdollisuudet 


  • Tunnusten ja lisenssien hallinta kunnossa 


 • Tarvittavat järjestelyt niiden varalta, joilla ei ole laitteita 


 • Tietokoneet vs. mobiililaitteet 


 • Opettajat tarvitsevat omat digitaaliset laitteet sekä talon omien TVT-asiantuntijan koulutusta ja tukea  

Päivitetty 9.4.2024

Tekijä Ilkka Eronen


Omien laitteiden käytön linjaukset

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page