top of page

Digitaalisten ratkaisujen hankinta osaksi oppimisprosessia


 • Tarpeisiin vastaaminen kokonaisvaltaisesti on mahdollista, kun huomio kiinnitetään HOKS-prosessin kaikkiin osa-alueisiin: oppimisen ohjaus, osaamisen kehittymisen seuranta, osaamisen kehittymisen tukeminen, palaute ja osaamisen arviointi.  • Kehittämistyön alussa on hyvä selvittää, mitä digitaalisia ratkaisuja omassa organisaatiossa on jo ottanut käyttöönsä ja mille olisi tarvetta.


  Esimerkiksi:   

  1. oppimisen hallintajärjestelmillä (LMS) tehostaa seurantaa ja arviointia  

  2. virtuaalisilla luokkahuoneilla helpottaa ohjausta ja tukea  

  3. plagiaatintunnistusjärjestelmillä tasa-arvoistaa arviointia  

  4. digitaalisia portfolioilla tukea seurantaa ja arviointia  

  5. digitaalisilla materiaaleilla kehittää ohjauksen ja tuen laatua.   • Digitaalisten työkalujen valinnassa ja käytössä on syytä olla kriittinen, koska haasteita saattaa ilmetä (esim. tekniset ongelmat ja tietosuojaan liittyviä kysymykset)  


  • Työkalujen valinta ja käyttö edellyttää avointa ja läpinäkyvää keskustelua henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa heidän tarpeistaan. Valintakriteereitä ovat käyttäjäystävällisyys, yhteensopivuus, kustannukset, tietoturva sekä yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien ja prosessien kanssa.


  • Valintapäätöksen tueksi kannattaa selvittää, millaisia ratkaisuja muissa oppilaitoksissa on käytössä.  • Digitaalisten työkalujen käytössä on edellytyksenä, että henkilöstölle ja opiskelijoille tarjotaan asianmukaista koulutusta, tukimateriaaleja ja riittävästi aikaa. Selkeä viestintä, ohjeistus, perehdytys ja palautejärjestelmä madaltavat työkalujen käyttöönottokynnystä ja lisäävät sitoutumista niiden käyttöön henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa.  • Digitaalisten työkalujen ylläpidon ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että työkalujen käyttöä seurataan ja niistä kerätään käyttäjäpalautetta.


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijä Niko Kyllönen

Digitalisaatio oppimisprosessissa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page