top of page

Tutustus case-esimerkkieihin, joissa on hyödynnetty digitalisaatiota oppimisen tuessa!Case Annie Advisor Vamiassa 


Tutkimusten mukaan vain viidesosa tukea tarvitsevista opiskelijoista pyytää apua. Annie-tukibotti selvittää ja auttaa ratkaisemaan opiskelijoiden yksilöllisiä tukitarpeita opintojen alussa, sen aikana, työelämäjaksojen aikana ja valmistumisen yhteydessä.


Se madaltaa tuen saamisen kynnystä tarjoamalla tukea opiskelijalle helposti ja nopeasti. AnnieBotin on todettu selkeästi vähentävän opintojen keskeyttämistä. 


Katso videoesittely 

Case Digituki 


Digitaalisten laitteiden ja sovellusten lisääntynyt käyttö lisää luonnollisesti myös tuen tarvetta. Jotta opinnot etenisivät sujuvasti, tulee avunkin olla helposti ja nopeasti saatavilla.

 

Opiskelijoiden digitaidot ovat hyvinkin vaihtelevia, joten tukihenkilöllä tulee olla sekä tietoteknisiä että pedagogisia taitoja. Moni oppilaitos vastaakin tähän tarpeeseen erilaisen digituen järjestämisellä ja tässä case-esimerkki Vamian digihelpistä ja TTS Työtehoseuran digituesta. 

Vamian DigiHelp auttaa tunnusten kanssa ja kirjautumisessa eri ohjelmiin. Apua saa myös Office365 ja Moodlen käytössä. DigiHelpistä opiskelija saa apua sekä tietokoneen että mobiililaitteiden käyttöön. Palvelu on löytänyt asiakkaansa hyvin. Tukea on tarjolla kolmella eri kielellä; suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. https://vamia.fi/digihelp/  

 

TTS:n digituki vastaa myös oppijoiden digihaasteisiin koko opintojen ajan. Digituki on saatavilla TTS:n verkkosivuilla ja sinne voi laittaa sähköpostia, soittaa tai lähettää tukipyyntölomakkeen, mikäli asia ei ole niin akuutti. Digituessa on myös botti, joka osaa vastata yleisimpiin ongelmiin. Oppija voi myös varata itselleen digiohjausvartin tarvittaessa. 


 

Päivitetty 11.4.2024

Tekijä Riitta Eskola ja Miia Mäentausta

Digitalisaatio oppimisprosessissa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page